Giải ngân đầu tư công ước đạt 93,3% kế hoạch Thủ tướng giao

07/12/2021 4:49 PM

(Chinhphu.vn) - Ước năm 2021, TP. Hà Nội sẽ giải ngân được trên 38.880 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch Thành phố giao và bằng 93,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII. Ảnh: Gia Huy

Tiếp tục các giải pháp để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất

Chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hà Nội đã nghe tờ trình về về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, lũy kế giải ngân đến ngày 26/11/2021 là trên 20.500 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch Thành phố giao sau điều chỉnh và đạt 49,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước năm 2021, toàn Thành phố sẽ giải ngân được 38.887 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch Thành phố giao và bằng 93,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu không tính số vốn ODA Trung ương giao vượt 2.120 tỷ đồng so với số đăng ký của Thành phố (tức là Kế hoạch sẽ giảm đi còn trên 39.500 tỷ đồng, thì ước giải ngân kế năm 2021 của Thành phố sẽ đạt 98,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ sau khi giảm trừ số vốn ODA giao vượt nhu cầu và đạt 88,3% kế hoạch Thành phố giao.

Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội đánh giá, tại thời điểm hiện nay, tỷ lệ giải ngân của Thành phố đạt ở mức thấp, không đạt theo yêu cầu của Chính phủ và Thành phố. Các nguyên nhân, tồn tại làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân đã được phân tích, nêu rõ và Thành phố đã có chỉ đạo kịp thời các đơn vị khắc phục. Từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất. Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chi thị tăng cường các biện pháp thúc đẩy thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án

Đối với kế hoạch đầu tư công của Hà Nội năm 2022, theo tờ trình của TP. Hà Nội cho biết, Trung ương dự kiến giao tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công cho Hà Nội là trên 51.582 tỷ đồng. Theo dự kiến khả năng cân đối ngân sách Thành phố, nguồn vốn đầu tư công của Thành phố năm 2022 là trên 51.00 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội đề xuất bố trí mức dự phòng 1.500 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2022 và dự nguồn một khoản kinh phí công tác GPMB thanh toán theo cơ chế linh hoạt, xây dựng hạ tầng các khu đấu giá cấp TP. Đồng thời cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 do năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19….

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hà Nội thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của UBND Thành phố liên quan đến công tác điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố. Đồng thời đề nghị UBND Thành phố lưu ý các khoản chưa phân bổ chi tiết và để điều hành giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt là khá lớn, trong đó bố trí nguồn thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các khu đấu giá đất cấp Thành phố là 1.000 tỷ, dự phòng đầu tư công 1.500 tỷ là các khoản chưa xác định được nội dung chi, chưa có nhiệm vụ cụ thể.

UBND Thành phố cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án, chuẩn bị thủ tục đầu tư để đủ điều kiện triển khai, góp phần thúc đẩy đưa vốn đầu tư công vào thực hiện, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng GRDP và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Bên cạnh đó, chỉ đạo khẩn trương rà soát và sớm hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án theo quy định trong những ngày còn lại của năm 2021 để tạo điều kiện cho các dự án này thực hiện và giải ngân kế hoạch 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, có phương án bố trí đủ vốn cho các công trình dự kiến hoàn thành trong năm. Các dự án dự kiến không đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2022 cần được rà soát, chủ động thực hiện các thủ tục gia hạn tiến độ theo quy định.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất các danh mục dự án được cập nhật vào danh mục đầu tư công trung hạn đối với các dự án có sử dụng ngân sách Trung ương và các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Về danh mục 39 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố đã được báo cáo, thông qua Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất và đề nghị UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án, công trình trọng điểm này trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao nhất, chủ động xác định các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.

Gia Huy

Top