Giải quyết dứt điểm những dự án sử dụng đất chậm triển khai

07/04/2022 7:08 PM

(Chinhphu.vn) – Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Nếu không sớm có biện pháp xử lý dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các dự án này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô, sự minh bạch của môi trường đầu tư…

Giải quyết dứt điểm những dự án sử dụng đất chậm triển khai - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh trong phát biểu kết luận Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ngày 7/4.

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế quý I/2022, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh lại về con số tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I tăng 5,83% (cả nước tăng 5,03%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện là 102.402 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 76,26 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%...

Vì vậy, trong tháng 4 và quý II/2022, các ngành, các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong quý I, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP 7 - 7,5%, bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Trong đó, tập trung triển khai ngay những quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ, đó là hoàn thiện hồ sơ tổng kết thực hiện Luật Thủ đô; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5-2022; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31 và tổ chức tốt, bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường.

Liên quan nội dung hội nghị về "Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội", Bí thư Thành uỷ Hà Nội lưu ý, đối với lĩnh vực tu bổ, tôn tạo di tích, các đơn vị cần rà soát hết sức kỹ lưỡng, thận trọng nhằm bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử; đẩy mạnh đầu tư, số hóa trong lĩnh vực di tích nhằm tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các công trình di tích lịch sử; góp phần giáo dục truyền thống, văn hóa trong giới trẻ và quảng bá, giới thiệu văn hóa ra khu vực, thế giới.

Đối với lĩnh vực giáo dục, các đơn vị cần tiếp tục rà soát, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống giáo dục để giáo dục Thủ đô có sự chuyển biến mạnh mẽ; xây dựng và thực hiện tốt việc quy hoạch, bảo đảm đủ quỹ đất xây mới, mở rộng các trường học đáp ứng yêu cầu của phát triển giáo dục; bố trí đủ kinh phí để xây dựng các trường đúng quy định về cơ sở vật chất trường học, bảo đảm đủ trang thiết bị trường học theo các quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về trường đạt chuẩn quốc gia.

Về phòng, chống dịch COVID-19, cần theo doi nhất là các biến chủng mới, dự báo ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, rà soát kỹ sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp hệ thống y tế cơ sở để chủ động hơn nữa trong phòng, chống dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, yêu cầu kết hợp chuyển đổi số, liên thông dữ liệu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 3 lĩnh vực trên, cần tiếp tục phân giao trách nhiệm tới đơn vị chủ trì triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể gắn với thời hạn hoàn thành; tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện thực hiệ

n các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư; việc quản lý trước, trong và sau đầu tư 3 lĩnh vực trong kế hoạch này, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân, đưa các dự án vào sử dụng phát huy công năng công trình và hiệu quả đầu tư dự án; đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục đầu tư xây dựng, nhưng phải bảo đảm quy trình, quy định của pháp luật.

Sớm có biện pháp xử lý dứt điểm khó khăn về dự án chậm triển khai

Về nội dung: "Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội", Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, đây là vấn đề rất phức tạp của thành phố, tồn tại qua nhiều giai đoạn.

Việc giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án này không chỉ là sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố trong nhiệm kỳ này, mà còn được các cơ quan của Trung ương, các tỉnh, thành phố và nhân dân trong cả nước quan tâm, theo dõi trong suốt thời gian qua.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu phải đổi mới tư duy, nhận thức, cần có sự vào cuộc quyết liệt, thực chất của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các bộ, ban, ngành trung ương. Nếu không sớm có biện pháp xử lý dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các dự án này, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô, sự minh bạch của môi trường đầu tư và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

UBND Thành phố, các sở, ngành chuyên môn và UBND các quận, huyện, thị xã cần nhận thức rõ tầm quan trọng và phải quyết tâm giải quyết dứt điểm những tồn tại của các dự án này.

Trong đó, lưu ý tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục cụ thể các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó, phân loại cụ thể từng nhóm dự án theo các tiêu chí như trong báo cáo đã nêu (bao gồm cả các dự án chưa được giao đất và các dự án đã được giao đất).

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất, đề nghị HĐND thành phố tổ chức họp, thảo luận một cách công khai, minh bạch, bàn kỹ, bàn sâu và định hướng các giải pháp xử lý, cách thức giải quyết để trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này.

Căn cứ nghị quyết và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố phải chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả và có tiến độ cụ thể đối với từng nội dung công việc. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng quy định.

Cùng với việc công khai danh mục các dự án, định kỳ hằng quý, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố về kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố và tình hình triển khai kế hoạch của UBND Thành phố về vấn đề nêu trên.

Gia Huy

Top