Giải quyết khiếu nại của công dân thành phố Hà Nội

03/10/2017 4:00 PM

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Thùy liên quan đến việc xử lý hệ thống thoát nước tại số nhà 146 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thùy (con liệt sỹ Nguyễn Quốc Thắng), trú tại số 5 Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội khiếu nại Thông báo số 610/TB-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội và kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xử lý hệ thống thoát nước tại số nhà 146 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Thùy; kiến nghị biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2017.

Top