Giải quyết thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng

12/07/2019 5:20 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo quyết định, 14 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, gồm: Điều chỉnh giấy phép xây dựng; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị; cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến; cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến; cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án; cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến.

Bên cạnh đó, cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến; cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, tượng đài, tranh hoành tráng; giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công; cấp giấy phép xây dựng di dời công trình; gia hạn giấy phép xây dựng; cấp lại giấy phép xây dựng.

Các căn cứ để xét cấp giấy phép xây dựng, xây dựng cải tạo công trình, một số trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng, gồm: Công trình thuộc bí mật Nhà nước, công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính; công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/ 500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt các thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình; công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa; nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt...

Trên cơ sở Quyết định đã được phê duyệt, UBND TP Hà Nội, giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của TP theo quy định.

Thùy Chi

Top