Giữ gìn thôn, tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

21/10/2021 9:08 AM

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Đức Hải, Bí thư huyện ủy Đan Phượng cho biết, tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa - xã hội phải đảm bảo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Lãnh đạo huyện Đan Phượng cùng Hội nông dân gắn biển công trình tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn". Ảnh: Minh Anh

Với phương châm này, trong phong trào "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện Đan Phượng, yếu tố “an toàn” tiếp tục được nâng lên, gắn với các tiêu chí phòng chống dịch trên địa bàn huyện, phù hợp với tình hình mới.

Được tổ chức từ năm 2019, cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" giai đoạn 2019 đến năm 2021 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đan Phượng. Cuộc thi đã lan tỏa rộng khắp trên toàn địa bàn, đem lại nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo của UBND huyện Đan Phượng, trên cơ sở đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2020, UBND huyện đã triển khai 5 nội dung nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh trong mọi tình huống, đánh giá, phân loại cấp độ dịch để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng; chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, huy động các nguồn lực xã hội để tập trung cho công tác phòng chống dịch.

Thông qua cuộc thi Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn", nhân dân đã xã hội hóa xây dựng 450 tuyến đường hoa, vẽ 11.165m2 tranh bích họa, trồng hơn 15.000m hoa và thảm cỏ; cải tạo trên 58.700m tường rào cũ. Nhiều xóm ngõ được bê tông hóa, dựng cộng chào, trang hoàng làng xóm. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Nhiều ao môi trường, sân chơi, bãi tập được xã hội hóa đầu tư. Nhân dân xã hội hóa cải tạo, sửa chữa lắp đặt mới trên 3.000 bóng đèn chiếu sáng, 15.000m dây điện và phụ kiện, trồng mới hơn 5.000 cây xanh, xây mới hơn 600 bồn hoa cây cảnh. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn đúng như tiêu chí cuộc thi đã đề ra. Đến nay, UBND huyện đã tổ chức trao 120 giải thưởng cuộc thi các tháng, 1 giải đặc biệt với tổng trị giá 580 triệu đồng cho các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi.

Theo Ông Trần Đức Hải, Bí thư huyện ủy Đan Phượng, tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới, huyện ủy xác định, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa - xã hội phải đảm bảo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Thực hiện các quy định cụ thể của Trung ương, Thành phố về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương và Thành phố, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn và ổn định, thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; phục vụ hiệu quả công tác quản lý dân cư và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, quản lý xã hội trong thời gian tiếp theo.

Đặc biệt, kế thừa và phát huy kết quả đạt được, Đan Phượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể các cấp để có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của nhân dân để tiếp tục xây dựng phong trào "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức, thói quen của người dân về giữ gìn xây dựng môi trường cảnh quan đô thị, cảnh quan nông thôn; tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào; linh hoạt, đổi mới hình thức chấm điểm, trao giải cuộc thi cấp xã, cấp huyện; tăng cường tham quan, giao lưu học hỏi cách làm mới, sáng tạo giữa các đơn vị để cuộc thi tiếp tục có sức lan tỏa và phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thiết thực góp phần giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường.

Đặc biệt, trong phong trào "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" giai đoạn 2019 đến năm 2021 trên địa bàn, yếu tố “an toàn” tiếp tục được nâng lên, gắn với các tiêu chí phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong tình hình mới, Bí thư Trần Đức Hải nhấn mạnh.

Minh Anh

Top