Hà Nội: 100% đơn vị cấp xã áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh

27/09/2018 5:42 PM

(Chinhphu.vn)- Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thanh Cao cho biết, một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai Luật Hộ tịch trên địa bàn thành phố là Hà Nội đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch.

Đến nay, 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn Hà Nội đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh

Bên cạnh đó, việc khai thác, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch đã mang lại những hiệu quả thiết thực, như: giảm thao tác, rút ngắn thời gian tra cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời giảm chi phí đi lại của người dân khi thực hiện các TTHC.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Hà Nội cũng nhìn nhận, công tác đăng ký hộ tịch tại cơ sở còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Từ đó, đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất. Trong đó có kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập như đã nêu ở trên của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Thông tư số 15/2015/TT-BTP nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về hộ tịch trong thời gian tới. Hà Nội cũng sẽ phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số vấn đề chưa được tháo gỡ như việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại một số quận huyện đã phát sinh những vướng mắc; khó khăn khi thực hiện liên thông TTHC trong đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo Thông tư số 05.

Vĩnh Hoàng

Top