Hà Nội: 287 chung cư chưa được bàn giao quỹ bảo trì

07/03/2019 11:00 AM

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng hôm nay (7/3) đã có báo cáo về công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.

Hà Nội có 287 chung cư chưa được bàn giao quỹ bảo trì - Ảnh internet

Tại báo cáo này, dẫn số liệu của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (tại thời điểm tháng 2/2019), Bộ cho hay toàn thành phố Hà Nội có 745 chung cư thương mại được đưa vào sử dụng. Trong đó, mới có 492/745 chung cư tổ chức được hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị, đã bàn giao hồ sơ 392/492 chung cư, đã bàn giao diện tích sở hữu chung 338/492 chung cư, đã bàn giao kinh phí bảo trì 238/492 chung cư.

Thành phố có 174 chung cư tái định cư được đưa vào sử dụng, trong đó tổ chức hội nghị nhà chung cư để  bầu ban quản trị được 82/174 chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì được 49/82 chung cư, bàn giao hồ sơ nhà chung cư được 47/82 chung cư.

Như vậy, xét riêng vấn đề quỹ bảo trì, hiện cả Hà Nội có 287 chung cư chưa được chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì.

Theo báo cáo của các địa phương gửi về Bộ Xây dựng, tính đến hết quý II/2018, trên cả nước có 108 dự án đang xảy ra tranh chấp, khiếu nại giữa cư dân và chủ đầu tư dự án, liên quan đến các hoạt động quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.

Các nội dung tranh chấp rất đa dạng, có thể kể đến như: tranh chấp phần diện tích sở hữu chung/sở hữu riêng (40/108 dự án), tranh chấp đến cách tính diện tích căn hộ (7/108 dự án), tranh chấp liên quan đến phí bảo trì (chủ đầu tư không chịu bàn giao, bàn giao chậm hoặc chỉ bàn giao một phần là 39/108 dự án; chủ đầu tư không nộp phí bảo trì với phần sở hữu riêng là 3/108 dự án; chủ đầu tư chiếm dụng phí bảo trì là 4/108 dự án; chủ đầu tư không minh bạch việc sử dụng quỹ bảo trì là 1/108 dự án...).

Kinh phí quản lý, vận hành cũng là một nội dung tranh chấp phổ biến (chủ đầu tư không đóng phí quản lý vận hành nhà chung cư đối với diện tích thuộc sở hữu riêng mình hoặc chưa bán được là 2/108 dự án; áp dụng mức phí quản lý vận hành không đúng quy định là 5/108 dự án; sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng mục đích là 1/108 dự án; không công khai tài chính là 4/108 dự án).

Ngoài ra, cũng có 13/108 dự án có tranh chấp liên quan đến chất lượng công trình; 14/108 dự án tranh chấp liên quan đến việc tổ chức hội nghị nhà chung cư.

Bộ Xây dựng cho biết đang tiếp tục thống kê về số liệu dự án có tranh chấp, khiếu nại ở các địa phương để kịp thời có chỉ đạo, điều hành xử lý.

Vĩnh Hoàng

Top