Hà Nội: 30% dịch vụ công trực tuyến sẽ được cung cấp ở mức 4 năm 2019

13/02/2019 5:09 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội đặt mục tiêu 80% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức 3, 4; phấn đấu cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức 4.

Theo Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2019 vừa được UBND TP Hà Nội vừa ban hành, Hà Nội khẳng định hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử.

Cụ thể, sẽ hình thành một số thành phần của thành phố thông minh hướng tới xây dựng TP Hà Nội thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung trọng tâm của Thành phố.

Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2019, 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của Thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định. 80% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức 3, 4, phấn đấu cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức 4.

Hà Nội còn đặt mục tiêu 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND TP và các sở, ngành, UBND các quận huyện thị xã. Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Năm 2019, Hà Nội cũng dự kiến tập trung phát triển từ 1-2 khu công nghệ thông tin tập trung trọng điểm. Đồng thời, từng bước triển khai một số thành phần cơ bản của Thành phố thông minh như Trung tâm điều hành thông minh thành phố Hà Nội, giao thông và du lịch thông minh.

Để đạt được các mục tiêu kể trên, bên cạnh việc vạch rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được Thành phố tập trung triển khai trong thời gian tới, Hà Nội cũng thống nhất các nguyên tắc triển khai Kế hoạch theo hướng tổng thể, đồng bộ, sử dụng chung thống nhất một hệ thống.

Tiếp tục kế thừa, phát huy hiệu quả các kết quả đã triển khai, dần thay thế, tích hợp các ứng dụng nhỏ, lẻ; triển khai theo từng giai đoạn, chọn các đơn vị làm thí điểm, sau đó nhân rộng, ưu tiên các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính và lĩnh vực dễ triển khai, nhiều người sử dụng, bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động cung cấp dịch vụ công cho người dân; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ CNTT; tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác và tiếp thu kinh nghiệm, công nghệ mới của các nước, các tập đoàn CNTT hàng đầu trong và ngoài nước.

Bích Phương

Top