Hà Nội bàn sâu các chính sách về mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô

02/11/2022 9:24 AM

(Chinhphu.vn) - Các nhóm chính sách liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô; tình trạng úng ngập cục bộ ở Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây luôn trở thành vấn đề "nóng" mỗi khi có mưa lớn… là những nội dung quan trọng TP. Hà Nội thảo luận trong cuộc họp Thành uỷ Hà Nội ngày 2/11.

Hà Nội bàn sâu các chính sách về mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 2/11, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm xem xét nhiều nội dung quan trọng nhưu: Tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô; về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Tạo thể chế đặc thù, vượt trội, thuận lợi cho Thủ đô phát triển

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước nữa các chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) trước khi Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và 2024; Ban cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo, xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo Quy chế làm việc của Thành ủy; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, cho ý kiến đối với 9 nhóm chính sách nêu trên và Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Ban Chấp hành tại Hội nghị ngày hôm nay.

Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vì vậy, để các chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xây dựng, phát triển bền vững Thủ đô trong dài hạn; Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí tham dự Hội nghị, với kinh nghiệm thực tiễn từ cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực quản lý của mình để đưa ra những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết và góp ý trực tiếp vào các chính sách nhằm hoàn thiện cơ bản Luật Thủ đô sửa đổi; tạo thể chế đặc thù, vượt trội, thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo;

Trong đó cần bàn kỹ, bàn sâu các nhóm chính sách liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô, đảm bảo làm sao hệ thống chính trị của Thành phố phải thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những cơ chế, chính sách, việc phân cấp, phân quyền để tăng tính chủ động, tính tự chủ cho thành phố trong việc giải quyết các điểm nghẽn, các tồn tại, hạn chế trong phát triển Thủ đô trong thời gian qua; nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai, đầu tư, cơ chế xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Thủ đô...

Hà Nội bàn sâu các chính sách về mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô - Ảnh 2.

Hội nghị lần thứ 9 BCH Thành ủy Hà Nội - Ảnh: VGP/Gia Huy

Để úng ngập trở thành vấn đề "nóng" mỗi khi mưa lớn

Về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, tình trạng úng ngập cục bộ ở Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây luôn trở thành vấn đề "nóng" mỗi khi có mưa lớn.

Thực tế cho thấy rằng, Hà Nội "cứ mưa là ngập", gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại vật chất nhất định và ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhân dân; những trận mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa phổ biến trên từ 70-100mm/giờ là khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội bị ngập sâu 20-40cm, có vị trí đến 50cm.

Đáng chú ý, không chỉ khu vực chưa được đầu tư hệ thống thoát nước bị ngập, mà cả khu vực đô thị cũ - nơi đã được đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước hay các khu đô thị mới được đầu tư hiện đại cũng bị ngập... Các giải pháp, biện pháp mà các đơn vị trên địa bàn Thành phố đang thực hiện mỗi khi xảy ra úng ngập chỉ là biện pháp tạm thời nhằm giải quyết tình huống, chưa phải các biện pháp căn cơ, có tính bền vững, lâu dài.

Trước thực trạng đó, Thường trực Thành ủy đã đi kiểm tra, khảo sát một số dự án Cải tạo hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội: (1) Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố tại khu vực từ cầu Am đến cầu La Khê, quận Hà Đông; (2) dự án Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính và (3) dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá);

Qua kiểm tra cho thấy, các dự án phục vụ tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố đều triển khai chậm tiến độ đề ra, là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng úng ngập trên địa bàn Thành phố.

Vì vậy, hội nghị cần tập trung đánh giá kỹ thực trạng đầu tư hệ thống thoát nước đô thị, nông thôn cũng như hệ thống xử lý nước thải của từng quận, huyện nói riêng và của Thành phố nói chung; đánh giá thực trạng các điểm thường xuyên xảy ra úng ngập trên địa bàn; sự phù hợp của quy hoạch hệ thống thủy lợi và quy hoạch thoát nước đô thị của thành phố Hà Nội đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt (có cần thiết phải sửa đổi, cập nhật hay không);

Đồng thời, làm rõ những nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan) để xảy ra tình trạng úng ngập như hiện nay; nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của người đứng đầu, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm triển khai các dự án phục vụ tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố.

Chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất

Đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thành ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố nghiên cứu, tham mưu, xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thường trực, Ban Thường vụ đã họp, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết và Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã tiếp thu, hoàn thiện, trình xin ý kiến Ban Chấp hành xem xét cho ý kiến.

Để Nghị quyết được triển khai thực hiện hiệu quả, khả thi và sớm đi vào cuộc sống; đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về kết cấu, nội dung Nghị quyết đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Trung ương, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu cụ thể của Thành phố, nhất là về quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Nghị quyết; bảo đảm tính khả thi, tính hiệu quả, an toàn, đồng bộ và thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị của thành phố; hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Gia Huy

Top