Hà Nội bầu 100 người vào Hội thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố

23/06/2021 4:41 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 23/6, kỳ họp thứ Nhất HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu cử Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 100 người.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Gia Huy

Tại kỳ họp, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương đọc tờ trình đề nghị HĐND Thành phố xem xét, lựa chọn những người có tên trong danh sách trích ngang kèm theo để bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, có 18/100 ông, bà trong danh sách đạt 95/95 phiếu đồng ý; 82 ông, bà đạt 92/95 phiếu đồng ý. Như vậy, căn cứ quy định, 100 ông bà có tên trong danh sách đã trúng cử Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, 93 đại biểu có mặt, đạt 97,89% tổng số đại biểu HĐND TP đã bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 100 ông, bà có tên trong danh sách đã trình bày.

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp Tòa án Nhân dân Thành phố thống nhất xây dựng và triển khai Hướng dẫn liên tịch số 01 về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu để HĐND bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiến hành rà soát đội ngũ Hội thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội thống nhất với Tòa án Nhân dân Thành phố trình HĐND Thành phố kết quả hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu và danh sách những người được lựa chọn để HĐND Thành phố bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 11/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã nhận được 100 đơn ứng cử và hồ sơ của 100 vị tham gia ứng cử để HĐND bầu làm Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu, thành phần cụ thể như sau:

Về cơ cấu: Nam có 49 người, bằng 49%; nữ: 51 người, bằng 51%; đảng viên: 98 người, bằng 98%; Hội thẩm tái cử: 59 người, bằng 59%; Hội thẩm hiệp thương mới: 41 người, bằng 41%.

Về thành phần: Mặt trận và các tổ chức thành viên: 24 người, bằng 24% (giảm 2 người so với nhiệm kỳ trước); các sở, ban, ngành: 35 người (tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước); cán bộ hưu trí: 41 người, bằng nhiệm kỳ trước.

Về độ tuổi, người cao tuổi nhất là 69 tuổi và người thấp tuổi nhất là 30 tuổi, độ tuổi trung bình là 49,5 tuổi.

Về trình độ học vấn: Phó giáo sư, tiến sỹ có 14 người, bằng 14%; thạc sỹ có 23 người, bằng 23%; trung cấp có 1 người, bằng 1%; đại học 62 người, bằng 62%.

Về trình độ chính trị: Cao cấp cử nhân có 64 người, bằng 64%; trung cấp có 30 người, bằng 30%; sơ cấp có 6 người, bằng 6%.

Hòa An

Top