Hà Nội cần tạo đột phá mới trong điều kiện bình thường mới

07/12/2021 2:37 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội cần biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mới trong điều kiện bình thường mới. Tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc, do vậy mục tiêu tăng trưởng bền vững của Hà Nội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khẳng định vai trò, vị trí của Thủ đô.

Khai mạc HĐND Hà Nội: Xem xét nhiều nội dung phục hồi phát triển kinh tế Thủ đô

Hà Nội chuyển hướng sang thích ứng an toàn, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế

Hà Nội: Dự báo GRDP quý IV tăng từ 5,09 - 7,37%

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, tham nhũng được xét xử kịp thời

Tăng cường phối hợp, giải quyết tốt những vụ án phức tạp

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội - Ảnh: Hòa An

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh như vậy tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 trong phiên khai mạc sáng nay (7/12).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Dự kiến năm 2021, tăng trưởng kinh tế Thành phố đạt khoảng 2,35-3%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước hơn 241 nghìn tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán Trung ương giao và 96,2% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Thành phố đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phòng chống dịch. Trên cơ sở Nghị quyết 30 và 268 của Quốc hội, Thành phố đã rà soát, đề xuất thêm các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với một số đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách và doanh nghiệp để góp phần giảm bớt khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Lan tỏa những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, chọn đúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định, giám sát, chất vấn, sát với thực tiễn.

Thành phố Hà Nội chuẩn bị bước sang năm thứ 2 của kế hoạch 5 năm 2021-2026 với rất nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mới trong điều kiện bình thường mới.

Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, tổ chức, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc, do vậy mục tiêu tăng trưởng bền vững của thành phố Hà Nội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khẳng định vai trò, vị trí của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, đại biểu HĐND TP. Hà Nội cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rào cản phát triển để Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh trong quản lý đô thị, quản lý đất đai; xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, lao động, việc làm, thể hiện rõ vai trò là động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước; thực hiện tốt bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới.

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố. Nâng cao chất lượng việc thực hiện chức năng giám sát, đặc biệt là giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của HĐND.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội là một kỳ họp trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa An

Top