Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

16/08/2022 4:25 PM

(Chinhphu.vn) - Để chủ động kiểm soát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội với tinh thần và giải pháp là “sớm một bước, cao hơn một bước”, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt, huy động các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ  - Ảnh 1.

Chủ động kiểm soát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Đặc biệt, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trong cộng đồng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế đối với các cơ sở y tế trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, lưu ý khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh; thiết lập đường dây nóng (tại các trung tâm y tế) nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn, hỗ trợ người dân về đậu mùa khỉ.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, hội viên, thành viên tăng cường vận động cán bộ, nhân viên, người dân và chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế. Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung tại Công điện 680/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

DA

Top