Hà Nội có 689 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

14/12/2018 3:23 PM

(Chinhphu.vn)- Theo thống kê, năm 2018, toàn thành phố có 689 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó, có 519 dịch vụ mức 3 và 170 dịch vụ mức 4.

Ảnh minh họa

Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính của TP Hà Nội trong năm 2018.

Năm 2018, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến hiện đại hóa hành chính và đạt được những kết quả. Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 được nâng cao, từ đó, tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, trên cơ sở danh mục được phê duyệt, thành phố tích cực triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của thành phố.

Từ ngày 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử thành phố dùng chung 3 cấp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, duy trì kết nối hạ tầng kỹ thuật phục vụ họp giao ban trực tuyến mở rộng đến cấp xã; duy trì, vận hành hệ thống mạng thông tin điện tử giữa Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; duy trì, triển khai gửi, nhận 100% văn bản, tài liệu điện tử trong giao dịch hành chính điện tử.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong mua bán trao đổi thương mại điện tử, thành phố sẽ thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động”. Theo đó, không người bán, mà sử dụng mô hình 020 Online 2 Offline, sử dụng mã hình QR trong đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến, sử dụng logistics điện tử trong giao nhận sản phẩm, hàng hóa. Cùng với đó, thành phố tổ chức vận hành mạng lưới “Máy bán hàng tự động” tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, hình thức, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán điện tử) trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, cửa hàng xăng dầu, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến trên địa bàn.

Một điểm đáng chú ý nữa trong hiện đại hóa hành chính, đó là, thành phố đã chỉ đạo khá quyết liệt việc kết hợp chặt chẽ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo hợp tiêu chuẩn quốc gia. Đến nay, 100% các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã đã thực hiện tự công bố hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 và thực hiện đầy đủ việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng thông qua đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo. 73% xã, phường, thị trấn thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; 18 quận, huyện có 100% đơn vị cấp xã thực hiện công bố; 67% đơn vị trực thuộc các sở, ngành (đơn vị cấp 2) thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.

Huy Thành

Top