Hà Nội có hơn 2.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 12

29/12/2021 10:00 AM

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 12, thành phố Hà Nội có 2.232 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 46,1 nghìn tỷ đồng.

Cộng dồn cả năm 2021, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 24,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 9% so với năm 2020; tổng số vốn đăng ký mới đạt 345,7 nghìn tỷ đồng, giảm 16%; thực hiện thủ tục giải thể cho 3,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 22%; có 13,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 29%; 10,9 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 80%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Trong tháng này, 289 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể; 1.929 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; có 1.643 doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV cho thấy có 34,9% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn quý III; 30,5% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 34,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Chỉ số tương ứng của quý III/2021: Có 5% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý trước; 76,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 18,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Nếu những tháng tiếp theo tình hình dịch COVID-19 được khống chế, có 33,8% số doanh nghiệp dự kiến quý I/2022 sẽ tốt lên so với quý IV/2021; 21% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 45,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Trong đó, 90,9% số doanh nghiệp khu vực Nhà nước dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2022 sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý IV/2021; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp FDI cho thấy lần lượt là 78,9% và 75,6%.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 12 ước tính tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2021, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,3% so với năm 2020, trong đó doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,4%; khu vực Nhà nước giảm 2,3%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 3,4%. Chia theo ngành kinh tế, lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,7% so với năm 2020; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 1,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,7%; ngành khai khoáng giảm 31,8%.

Minh Anh

Top