Hà Nội có thêm 4 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia

31/01/2019 10:26 AM

(Chinhphu.vn) - Theo tin từ Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội, thành phố vừa có thêm 4 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4 di tích của Hà Nội vừa được xếp hạng quốc gia gồm: Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đình Văn Nội và mộ Chu Bá, phường Phú Lương, Hà Đông; Di tích lịch sử: Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ “Trung với nước, hiếu với dân” cho Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn ngày 26/5/1946, phường Quang Trung, TX Sơn Tây; Di tích lịch sử: Đền làng Tó, xã Uy nỗ, huyện Đông Anh; Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình, miếu Văn Khê xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai.

Theo các quyết định, khu vực bảo vệ các di tích được xếp hạng Di tích quốc gia được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng theo hồ sơ. Và UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo thống kê, hiện Hà Nội có khoảng hơn có 1.200 di tích được Bộ VHTTDL xếp hạng là di tích quốc gia, nhiều di tích quốc gia đặc biệt. Hà Nội cũng có khoảng hơn 1.000 di tích được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố. Trong số các di sản được UNECO ghi danh ở Việt Nam, Hà Nội có 1 di sản văn hóa thế giới, có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo về khẩn cấp, 1 di sản tư liệu thế giới… Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có 12 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Minh Anh

Top