Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 210 ha phục vụ Dự án đường Vành đai 4

16/02/2023 1:15 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, toàn Thành phố đã phê duyệt và thu hồi đất được 209,010/798,01ha, đạt 26,23%.

Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 210 ha phục vụ Dự án đường Vành đai 4 - Ảnh 1.

Phố cảnh Dự án đường Vành đai 4

Theo phương án tổng thể giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổng diện tích thu hồi trong phạm vi chỉ giới đường đỏ của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là 798,01ha, với chiều dài 58,2Km và 16,005 ha thu hồi ngoài chỉ giới đường đỏ. Số hộ tái định cư koảng 1.006 hộ. Số mộ chí cần di dời khoảng 11.682 ngôi. Thành phố dự kiến bố trí 13 khu tái định cư với tổng diện tích 392.789m2; di chuyển 43 cột điện cao thế (110kV, 220kV, 500kV).

Tính đến ngày 6/2/2023, tổng số mộ chí đã di chuyển là 5.187/11.682 ngôi, đạt 44,4% (huyện Sóc Sơn 888/892 ngôi; huyện Mê Linh 370/370 ngôi; huyện Đan Phượng 440/1.678 ngôi; huyện Hoài Đức 1.332/4.200 ngôi; quận Hà Đông 211/2.255 ngôi; huyện Thanh Oai 443/496 ngôi và huyện Thường Tín 1.503/1.791 ngôi).

Toàn Thành phố cũng đã phê duyệt và thu hồi đất được 209,010/798,01 ha, đạt 26,23% (huyện Sóc Sơn 27,99/48,23 ha; huyện Mê Linh 32,4/141,50ha; huyện Đan Phượng 19,08/74,80ha; huyện Hoài Đức 51,15/239,73 ha; quận Hà Đông 10,89/74,95 ha; huyện Thanh Oai 29,20/84,26 ha; huyện Thường Tín 38,30/134,54 ha). Tổng số tiền đã chi trả trên địa bàn thành phố Hà Nội là 1.779,39 tỷ đồng (huyện Sóc Sơn 140,90 tỷ đồng; huyện Mê Linh 265,00 tỷ đồng; huyện Đan Phượng 173,92 tỷ đồng; huyện Hoài Đức 535,80 tỷ đồng; quận Hà Đông 118,40 tỷ đồng; huyện Thanh Oai 198,97 tỷ đồng; huyện Thường Tín 346,40 tỷ đồng).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, về cơ bản tiến độ thực hiện vẫn bám sát các mốc tiến độ trong Kế hoạch số 252/KH-UBNDTPHN-UBNDHY-UBNDBN ngày 27/9/2022 phối hợp giữa 03 tỉnh thành phố triển khai dự án và Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 14/9/2022 triển khai các công tác thuộc trách nhiệm của thành phố Hà Nội. Phấn đấu khởi công dự án trong tháng 6/2023.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia, có chiều dài 112,8km đi qua thành phố Hà Nội và 2 tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Tại địa phận Hà Nội, tuyến đường dài 58,2 km, đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín. Theo dự án tổng thể giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổng thể diện tích thu hồi trong phạm vi chỉ giới đường đỏ là 798,01 ha/58,2 km và 16,0005 ha thu hồi ngoài chỉ giới đường đỏ. Số hộ tái định cư khoảng 1.006 hộ; cần di dời khoảng 11.682 ngôi mộ. Thành phố dự kiến bố trí 12 khu tái định cư với diện tích 392.789 m2; di chuyển 43 cột điện cao thế.

Minh Anh

Top