Hà Nội đã vận hành 502 dịch vụ công trực tuyến

28/05/2018 7:27 PM

(Chinhphu.vn) -Nhằm triển khai mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng Chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng Thành phố thông minh, đến nay, toàn Thành phố đang vận hành 502 dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn.

502 dịch vụ công trực tuyến nói trên bao gồm bao gồm các dịch vụ công trực tuyến do Thành phố triển khai dùng chung trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận vận hành do các Bộ, ngành triển khai.

Trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, hiện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai. Đồng thời, tích cực triển khai hệ thống 1 cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

Về phát triển công nghiệp CNTT, vận hành hiệu quả Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội, thu hút 12 nhóm khởi nghiệp và tiếp nhận 27 hồ sơ dự án/ý tưởng sáng tạo; xây dựng Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội, nhằm kết nối những cơ hội kinh doanh khởi nghiệp một cách có hệ thống, giúp các doanh nghiệp kết nối vốn với nhu cầu khởi nghiệp, tạo việc làm mới, khuyến khích ý tưởng sáng tạo và nâng cao giá trị kinh tế cho hệ sinh thái.

Từ nay đến cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là Sở sẽ tiếp tục phối hợp các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai các dịch vụ công trực tuyến T mức độ 3, 4 theo danh mục đã được UBND Thành phố ban hành, đảm bảo đến hết năm 2018, 55% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai Hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, gắn với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, tích hợp chữ ký số chuyên dùng.

Minh Anh

Top