Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô

14/09/2022 10:56 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô, hoàn thành trong tháng 9/2022.Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô - Ảnh 1.

Phía Tây Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thùy Chi

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2974/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết và văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác quy hoạch.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26-8-2022 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và văn bản số 760/TTg-CN ngày 31-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Cụ thể, các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 108/NQ-CP và văn bản số 760/TTg-CN, có trách nhiệm triển khai hoàn thiện kế hoạch của đơn vị, theo dõi, bám sát tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực của Trung ương và thành phố để phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP, tổng hợp, rà soát, tham mưu báo cáo UBND thành phố những nội dung liên quan thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đặc biệt lưu ý tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô theo văn bản số 760/TTg-CN, hoàn thành trong tháng 9-2022.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong công tác quy hoạch.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố; tham mưu UBND thành phố đề xuất với các bộ, ngành trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các quy định còn chồng chéo, hạn chế trong công tác quy hoạch, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 9/2022.

Thùy Chi

Top