Xây dựng trang web phục vụ lập quy hoạch Thủ đô

30/08/2022 1:46 PM

(Chinhphu.vn) - Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác lập quy hoạch Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiều nội dung công việc, trong đó có việc xây dựng trang web phục vụ lập quy hoạch Thủ đô.


Xây dựng trang web phục vụ lập quy hoạch Thủ đô - Ảnh 1.

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thùy Chi

Tại cuộc họp của UBND TP. Hà Nội diễn ra mới đây về tiến độ triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai để bảo đảm tiến độ chung theo kế hoạch đã đề ra.

Trong thời gian ngắn, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện được nhiều nội dung công việc: Ban hành Kế hoạch triển khai; tổ chức 16 cuộc họp để chỉ đạo công tác lập quy hoạch; đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo bước đầu công tác lập quy hoạch Thủ đô; tổ chức đoàn đi khảo sát kinh nghiệm lập quy hoạch tại một số tỉnh, thành phố; liên hệ, làm việc với một số chuyên gia cao cấp; xây dựng dự thảo khung định hướng Quy hoạch Thủ đô; bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lập quy hoạch Thủ đô.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, hiện có 11/49 đơn vị chưa gửi báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo thành phố. UBND TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm và khẩn trương phối hợp cơ quan lập quy hoạch để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác lập quy hoạch Thủ đô trong thời gian tới, các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc cụ thể. Trong đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội giữ vai trò chủ trì, tiếp tục xây dựng báo cáo khung định hướng quy hoạch Thủ đô, báo cáo UBND thành phố để trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 9/2022.

Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và đơn vị liên quan rà soát, tham mưu báo cáo UBND TP. Hà Nội việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố trong công tác lập Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Đồng thời, phối hợp đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác tổ chức thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô; tham mưu, báo cáo UBND TP. Hà Nội bố trí nguồn vốn lập quy hoạch Thủ đô từ nguồn vốn đầu tư công…

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan truyền thông của Trung ương, Thành phố và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có kế hoạch cụ thể đối với công tác truyền thông về lập quy hoạch, xây dựng trang web phục vụ lập quy hoạch Thủ đô.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo, Tiểu ban chỉ đạo thành phố trong công tác triển khai lập quy hoạch Thủ đô; chủ động phối hợp với các bộ, ngành chủ quản để nghiên cứu, cập nhật các định hướng quy hoạch ngành quốc gia, xây dựng các nội dung đề xuất để đưa vào quy hoạch Thủ đô bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch ngành quốc gia với quy hoạch Thủ đô.

Thùy Chi

Top