Hà Nội: Doanh thu dịch vụ bán lẻ đạt hơn 855 nghìn tỷ đồng

24/05/2016 3:15 PM

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Cục Thống kê TP Hà Nội, tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ 5 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố đạt hơn 855.000 tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ.

Trong đó tổng mức bán lẻ đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2015.

Chia theo thành phần kinh tế, tổng mức bán ra gồm kinh tế nhà nước ước tính đạt gần 246.000 tỷ đồng (tăng 7,3% so cùng kỳ), kinh tế ngoài nhà nước đạt gần hơn 568.700 tỷ đồng (tăng 11%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn  40.700 tỷ đồng (tăng 9,8%).

Tính riêng tháng 5, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt gần hơn 173.300 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ đạt  40.766 tỷ đồng, tăng 0,8%  so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Thùy Linh

Top