Hà Nội đốc thúc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

16/02/2022 3:01 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt, quyết liệt chỉ đạo nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Sôi nổi tinh thần sản xuất đầu Xuân 

Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2022, bám sát Chương trình công tác và Chương trình hành động của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 03/12/2021 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố về các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Theo đó, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt, quyết liệt chỉ đạo nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những kinh nghiệm đã có, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra theo các Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Thành ủy, UBND Thành phố. 

Bám sát các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và các chỉ thị, công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành phố. 

Bắt tay ngay vào công việc, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đồng thời, ngay sau kỳ nghỉ Tết, phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm vaccine Mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; Chương trình công tác số 314/CTr-UBND ngày 28/12/2021 và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 19/01/2022 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND Thành phố về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; Các Đề án, nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 tại Văn bản số 298/UBND-TH ngày 27/01/2022 của UBND Thành phố gồm: (1) Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). (2) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (3) Chương trình phát triển nhà ở 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. (4) Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là những nhiệm vụ phải thực hiện, hoàn thành trong quý I năm 2022.

Hà Nội đốc thúc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy – giai đoạn 2 ngày 8/2. Ảnh: VGP/MInh Anh

Tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ưu tiên sửa đổi, hoàn thiện các quy định không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đối số; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi. 

Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội.

Khẩn trương phân khai chi tiết dự toán chi, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022; trong đó ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng. Sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án khởi công mới đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư các dự án. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân đầu tư công.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa.

Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

Hà Nội đốc thúc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm Tổng công ty Điện lực Hà Nội nhân dịp đầu Xuân mới Nhâm Dần. Ảnh: VGP/Minh Anh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp, các Sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ bám sát chỉ đạo của Thành phố đẩy nhanh tiến độ các chương trình dự án và kế hoạch của năm 2022, tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, quản lý tốt các vấn đề an ninh trật tự, các hoạt động văn hóa xã hội, tổ chức an toàn hiệu quả đối với việc dạy, học trong trực tuyến cũng như học trực tiếp, công tác thông tin tuyên truyền..

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, không để tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết. Không tổ chức các hoạt động du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Minh Anh

Top