Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 1.000 dự án y tế, giáo dục, tu bổ di tích

17/02/2023 6:24 PM

(Chinhphu.vn) - Để đẩy mạnh triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp tốt để tháo gỡ khó khăn, thường xuyên rà soát các nội dung tồn tại, và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 1.000 dự án y tế, giáo dục, tu bổ di tích  - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP/GH

Chiều 17/2, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo Trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của TP. Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện đầu tư 3 lĩnh vực trên toàn thành phố gần 94 nghìn tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn ngân sách cấp thành phố trên 49 nghìn tỷ đồng và kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện là trên 44 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, ngân sách thành phố đã bố trí 769 dự án (đạt 58,7% kế hoạch) với số vốn trên 15.156 tỷ đồng (đạt 37,4% kế hoạch). Cụ thể, cấp thành phố đã bố trí 23 dự án với số vốn trên 1.649 tỷ đồng (đạt 10,4%); ngân sách cấp thành phố hỗ trợ cấp huyện đã bố trí 746 dự án (đạt 68,8%), với số vốn trên 13.506 tỷ đồng (đạt 62,2%).

Lĩnh vực y tế có 39 dự án, trong đó có 35 dự án vốn ngân sách (4 dự án xã hội hóa bệnh viện), đến nay 5 dự án đang thực hiện chuyển tiếp; 30 dự án đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 12 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 06 dự án đã phê duyệt và 5 dự án đang đầu tư xây dựng (trong đó có 1 dự án đã hoàn thành); 23 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Khó khăn trong lĩnh vực y tế là một số trạm y tế chưa có bác sỹ đủ tiêu chuẩn theo quy định; việc thu hút nhân lực (nhất là lực lượng bác sỹ) về làm việc các tuyến y tế cơ sở còn hạn chế; Trạm y tế phường chưa áp dụng được chuyển đổi số…

Lĩnh vực giáo dục có 139 dự án, hiện đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 72 dự án; 48 dự án đã duyệt chủ trương đầu tư, trong đó 22 dự án đã phê duyệt; 15 dự án đã khởi công thực hiện (trong đó: đã hoàn thành 12 dự án, 03 dự án dự kiến hoàn thành 2023).

Đối với lĩnh vực giáo dục thì quỹ đất dành cho trường học trên địa bàn các quận hiện rất hạn chế, do vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng đạt tiêu chí trường công lập đạt chuẩn quốc gia khó khăn.

Lĩnh vực tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa có 58 dự án, đã giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 58 dự án (trong đó 9 dự án sẽ phân kỳ đầu tư sau năm 2025); đã duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án; 9 dự án đã được phê duyệt); 6 dự án đã thực hiện đầu tư (trong đó: đã hoàn thành 4 dự án, 2 dự án dự kiến hoàn thành năm 2023).

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Năng lực tư vấn dự án tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ dự án; thủ tục đầu tư nhiều bước,phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công và Luật Di sản; việc kêu gọi xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo các dự án di tích còn hạn chế.

Về kết quả thực hiện theo tiến độ các dự án cấp huyện, có 1.083 dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 (150 dự án triển khai sau năm 2025). Đến nay, 910 dự án đã duyệt chủ trương đầu tư (84%), trong đó có 803 dự án đã được phê duyệt; đã khởi công thực hiện 414 dự án; đã hoàn thành 199 dự án; dự kiến hoàn thành trong năm 2023 thêm 214 dự án.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, những kết quả bước đầu đạt được đã thể hiện sự quyết liệt, nghiêm túc của Ban Chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ này.

Để tiếp tục triển khai các chỉ tiêu theo kế hoạch, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo; UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quyết liệt, chủ động thường xuyên rà soát các nội dung tồn tại, phối hợp với các địa phương, đơn vị để giải quyết và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trong đó, các đơn vị tập trung chủ động rà soát các hạng mục, nhiệm vụ để cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, làm rõ kết quả thực hiện và cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo.

Gia Huy

Top