Hà Nội giảm còn 5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

31/12/2016 1:18 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội chỉ còn 5 Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng cấp Thành phố trên cơ sở sát nhập 24 Ban QLDA thuộc các sở, ngành trước đây. Đây là lộ trình cần thiết để xắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng như nâng cao hiệu quả công việc.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho 5 Giám đốc Ban QLDA cấp Thành phố. Ảnh: Thùy Linh

Sáng 31/12, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành Thành phố. 

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, việc sắp xếp, tổ chức lại các Ban QLDA nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bên cạnh việc hoàn thành sắp xếp 22 Sở, ngành và tương đương.

Từ 24 Ban QLDA, hiện nay, Hà Nội còn 5 Ban QLDA đầu tư xây dựng bao gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội (sáp nhập từ 8 đơn vị); Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Hà Nội (sáp nhập từ 7 đơn vị); Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội (sáp nhập từ 3 đơn vị); Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình Văn hóa xã hội TP. Hà Nội (sáp nhập từ 3 đơn vị): Ban QLDA đầy tư xây dựng Công trình Cấp thoát nước và môi trường TP. Hà Nội (sáp từ 3 đơn vị).

Các Ban QLDA nói trên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố, hoạt động trên nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Các ban này có cơ cấu tổ chức có giám đốc không quá 3 giám đốc, các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ như văn phòng, kế hoạch tổng hợp,...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Tuấn (Phó Giám đốc Sở GTVT) làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Hà Nội; ông Nguyễn Văn Hùng (Phó Giám đốc Sở TN&MT) làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình Cấp thoát nước và môi trường TP Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Xuân (Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông) làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hà Nội; Ông Nguyễn Sỹ Bảo (Giám đốc Ban QLDA trọng điểm Thành phố) làm Giám đốc QLDA đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội; ông Nguyễn Trường Sơn (Phó Chủ tịch quận Nam Từ Liêm) làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình văn hóa - xã hội TP. Hà Nội.

Tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung đã đề nghị giám đốc các Ban QLDA vừa được sát nhập tập trung ngay vào công việc, phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy kiện toàn lại lãnh đạo các ban; thực hiện các thủ tục giữa BQL mới với các sở để tiếp nhận con người, cơ sở vật chất... để sớm ổn định và bắt tay ngay vào công việc, tiếp nhận các dự án năm 2017 hay dự án đầu tư công trung hạn của Thành phố; chuẩn bị con người, nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ quan trọng cấp bách của Thủ đô trong thời gian tới.

Thùy Linh

Top