Hà Nội giảm khoảng 70 đơn vị hành chính sau khi sắp xếp

26/03/2024 11:09 AM

(Chinhphu.vn) - Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của Hà Nội dự kiến tác động đến khoảng 156 xã, phường, thị trấn; giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

Hà Nội giảm khoảng 70 đơn vị hành chính sau khi sắp xếp- Ảnh 1.

Hà Nội đã ban hành các văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính - Ảnh: VGP

Tại hội nghị giao ban quý I/2024 của Thành ủy Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã (ngày 26/3), Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, qua rà soát tiêu chí về diện tích, dân số, Hà Nội có 173 xã/phường/ thị trấn và 1 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 35/2023/UVTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm bảo các tiêu chí về quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tốc độ phát triển đô thị và trình độ phát triển kinh tế nên Thành phố đã rà soát, xem xét, đánh giá, lựa chọn phương án sắp xếp phù hợp nhất.

Ngày 15/11/2023, UBND TP Hà Nội đã ký ban hành phương án số 01/PA-UBND tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP gửi Bộ Nội vụ.

"Với phương án này, dự kiến tác động đến khoảng 156 xã, phường, thị trấn; giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn", ông Trần Đình Cảnh cho biết.

Tiếp đó, ngày 21/12/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản, cơ bản thống nhất với phương án do TP. Hà Nội trình, có điều chỉnh, bổ sung một số điểm. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu đến ngày 31/5/2024, TP Hà Nội phải hoàn thành đề án, gửi Bộ Nội vụ thẩm định để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Triển khai nội dung này, Thành phố và Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, các bước, quy trình, hồ sơ thủ tục thực hiện về trình tự, thủ tục, hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2023-2025; hướng dẫn các đơn vị về lập danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri, xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính và lộ trình triển khai, thực hiện.

Đến nay cơ bản các quận, huyện, thị xã đã thực hiện đủ thời gian niêm yết danh sách cử tri.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, Sở Nội vụ nêu đề nghị các quận, huyện, thị xã hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, thị xã hoàn thành trước ngày 31/3.

Đối với vấn đề này, Sở Nội vụ là đơn vị được chủ trì tổ chức đấu thầu, lựa chọn các đơn vị tư vấn để lập đề án cho từng quận, huyện và cho cả Thành phố. Hiện nay đơn vị tư vấn đang triển khai lập, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu để cùng đơn vị tư vấn hoàn thành trước ngày 31/3.

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy định các Nghị định của Chính phủ và phải hoàn thành trước ngày 5/4. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, chỉ đạo Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn họp có Nghị quyết chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, trên cơ sở đó UBND xã, thị trấn trình HĐND cùng cấp thông qua đề án sắp xếp, hoàn thành trước ngày 5/4.

Đối với UBND các phường thuộc diện sắp xếp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ phường có Nghị quyết chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, UBND phường báo cáo UBND quận, thị xã hoàn thành trước ngày 5/4.

Sau khi cấp xã hoàn thành chủ trương này, HĐND quận, huyện, thị xã xem xét tổ chức kỳ họp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn và phấn đấu hoàn thành trước 10/4.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho biết, sau khi các quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp xây dựng hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện qua các bước để trình HĐND tổ chức kỳ họp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và nội dung này phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/5.

Gia Huy

Top