Hà Nội: Giảm phát sinh số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

15/07/2019 10:00 AM

(Chinhphu.vn) - Trong tuần (8-14/7), bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh mới tại 564 hộ, cơ sở chăn nuôi, 9 thôn, 1 xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 9.232 con với trọng lượng 613.447 kg . So với tuần trước, dịch bệnh phát sinh giảm hơn 343 hộ, 7 thôn, 7.678 con lợn tiêu hủy và với trọng lượng 435.553 kg.

Theo Sở NN&PTNT, trong 3 ngày (12-14/7), bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 127 hộ, cơ sở chăn nuôi thuộc 17 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 2.514 con lợn với trọng lượng 160.647 kg.

Tính đến nay (14/7), bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 27.993 hộ chăn nuôi (chiếm 34,7 % tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi)/2.302 thôn, tổ dân phố/446 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 486.755 con (chiếm 26 % tổng đàn) với trọng lượng 33.488 tấn.

Tổng số lợn nái, đực giống phải tiêu hủy là 63.836 con, chiếm 13 % tổng số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, đến nay, trên địa bàn Thành phố đã tiêu hủy tại 128 hộ, cơ sở có chăn nuôi từ 200 con trở lên, với tổng số lợn phải tiêu hủy là 65.861 con (trong đó có 6 hộ, cơ sở chăn nuôi từ 1.000 con trở lên phải tiêu hủy với số lợn 13.208).

Hiện đã có 66 xã, phường thuộc 17 quận, huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh.

Để tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu Phi, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát những tồn tại, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời rà soát, xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổng thể về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; Kế hoạch phải đảm bảo đủ các nguồn lực cần thiết phục vụ phòng, chống dịch bệnh như nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất…; phù hợp với với đặc điểm tình hình, tính chất của dịch bệnh, điều kiện thực tế của các vùng, địa phương, đơn vị, đảm bảo khả thi, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

Thành lập, tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương, cơ sở đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Huy động các lực lượng tại chỗ của địa phương, đơn vị (kể cả lực lượng công an, quân đội, dân quân… khi cần thiết) trong công tác phòng, chống, xử lý bệnh dịch.

Phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các lò giết mổ, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn. Tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra vào Thành phố. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thiện Tâm

Top