Hà Nội: Giảm vụ việc khiếu kiện đông người, đơn thư tố cáo

21/09/2023 5:08 PM

(Chinhphu.vn) - Số vụ việc khiếu kiện đông người, đơn thư tại địa bàn Hà Nội giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022, chất lượng giải quyết các vụ việc tại cơ sở được nâng lên, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, tránh được khiếu kiện, đơn thư vượt cấp.

Hà Nội: Giảm vụ việc khiếu kiện đông người, đơn thư tố cáo - Ảnh 1.

Hà Nội đã triển khai nghiêm túc về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Ảnh: VGP/Gia Huy

Tại hội nghị giao ban quý III/2023 của Thường trực Thành ủy với lãnh đạo quận, huyện, thị xã (chiều 21/9), Thành ủy Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo".

Giảm 15% vụ việc khiếu kiện đông người, đơn thư tố cáo

Thành phố đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là việc xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thực hiện nghiêm túc quy định tiếp dân, đối thoại về số lượng buổi tiếp dân và đối thoại, lựa chọn các vụ việc có tính chất điển hình, kéo dài, phức tạp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp tiếp 5 vụ việc với người dân. Đây là các vụ việc được người dân khiếu kiện kéo dài, có tính chất điển hình, các gia đình chính sách thương binh liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Qua theo dõi, sau các cuộc tiếp dân, các vụ việc đã được giải quyết, tạo sự đồng tình ủng hộ, tin tưởng của người dân đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Qua chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, các vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin, sự đồng tình cao của nhân dân, cũng như thấy rõ được hiệu quả trong việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo Thành phố đã tổ chức các cuộc làm việc, kiểm tra đối với các quận, huyện, thị ủy, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện có tính chất phức tạp.

Tổng số cuộc tiếp dân định kỳ, đột xuất/ số lượt công dân được các đồng chí Bí thư quận, huyện tiếp là 273 cuộc/3023 lượt người; các đồng chí Bí thư xã, phường tiếp 2052 cuộc/6708 lượt người. Nhiều công dân đã được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy địa phương giải quyết kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân.

Kết quả tại các địa phương đã giảm được các vụ việc đơn thư vượt cấp và giảm các vụ việc phát sinh kéo dài, vượt cấp. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp dân là: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoài Đức, Mê Linh, Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Trì…

Các cấp ủy các cấp, các ngành đã nghiêm túc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh; kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo nhìn chung đã đảm bảo đúng quy định; tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo.

Về cơ bản, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các đơn vị được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc tại cơ sở được nâng lên.

Số vụ việc khiếu kiện đông người, đơn thư giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, tránh được khiếu kiện, đơn thư vượt cấp.

Rà soát vụ việc nổi cộm, không để xảy ra điểm ‘nóng’

Về kết quả thực hiện đối với các vụ việc theo Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành uỷ của Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, qua rà soát, đến tháng 9/2023 tổng số còn 47 vụ việc (giảm 6 vụ so với năm 2022).Trong đó có 9 vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp cần tập trung giải quyết; 38 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo của Thành ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết. Các quận, huyện, thị ủy theo dõi chỉ đạo còn 65 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng (đã giảm 13 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022).

Ban Nội chính Thành ủy đã có văn bản yêu cầu các, huyện rà soát, báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị để xuất xử lý các vụ việc, đồng thời chủ động báo cáo các vụ việc mới phát sinh mới có tính chất phức tạp, nổi cộm để theo dõi, chỉ đạo.

Thành ủy Hà Nội nhận định, trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số số cấp ủy còn chậm, chưa phân công rõ người, rõ việc, có lộ trình, giải pháp, rõ trách nhiệm giải quyết từng vụ việc khiếu kiện phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài, phức tạp.

Một số đơn vị quận, huyện còn để tồn tại các vụ việc chưa được giải quyết, công tác chỉ đạo giải quyết trong một số vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn chưa quyết liệt, dẫn đến việc người dân tiếp tục gửi đơn thư…

Vì vậy, các cấp, các ngành của Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có lộ trình xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định; tăng cường đối thoại với công dân nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, tránh kéo dài vượt cấp…

Gia Huy

Top