Hà Nội: Hỗ trợ 200 triệu đồng để các làng nghề đánh giá tác động môi trường

04/12/2019 5:00 PM

(Chinhphu.vn) – Ngày 4/12, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, với tỷ lệ 93,07% đại biểu tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Gia Linh

Theo Nghị quyết được thông qua, Thành phố sẽ có các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề như: Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường; hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể...

Theo đó, các làng nghề làm thủ tục đề nghị công nhận “Làng nghề, Làng nghề truyền thống” và làng nghề đã được công nhận được thành phố hỗ trợ 200 triệu đồng/làng nghề để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường.

Về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể như: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển thương hiệu; tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho làng nghề; đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho thương hiệu làng nghề; hỗ trợ các hoạt động truyền thông, marketing, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu làng nghề... được thành phố hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/1 nội dung. Một làng nghề được đăng ký tối đa 5 nội dung.

Trước đó, trình bày tờ trình của UBND TP, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội  Chu Phú Mỹ cho biết, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề trên địa bàn TP, một số chính sách đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào thành tựu xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tạo điều kiện để các cơ sở, hộ sản xuất trong các làng nghề quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, có chính sách khi triển khai còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao hoặc không triển khai được.

Hiện Hà Nội có 308 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND TP công nhận, trong đó có 233 làng (bằng 75,65%) thuộc danh mục ngành nghề phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, gồm: 11 làng nghề sơn mài, khảm trai; 83 làng làm nghề mây tre, giang đan; 23 làng làm nghề chế biến lâm sản; 25 làng làm nghề dệt may; 9 làng làm nghề da giầy; 13 làng làm nghề cơ kim khí; 15 làng làm nghề chạm điêu khắc; 55 làng làm nghề chế biến nông sản thực phẩm.

Ngoài ra, trong số 1.350 làng nghề và làng có nghề (với 47 nghề), đa số các làng có nghề thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường được quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, UBND TP. Hà Nội đề xuất: Các làng đề nghị công nhận mới thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường và 233 làng nghề đã được công nhận “Làng nghề, Làng nghề truyền thống” phải thực hiện đánh giá tác động môi trường làng nghề, UBND TP trình HĐND TP ban hành chính sách hỗ trợ đánh giá tác động môi trường…

Gia Linh

Top