Hà Nội: Hơn 34.300 người hoàn thành kê khai tài sản thu nhập

03/12/2018 6:05 PM

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 được UBND TP Hà Nội gửi HĐND TP tại Kỳ họp thứ bảy HĐND Hà Nội khóa XV, công tác phòng chống tham nhũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... Thành phố đã triển khai kiểm tra 646 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện chủ trương tiết kiệm trong công tác xây dựng và phân bổ dự toán. Số tiết kiệm, tiết giảm chi thường xuyên năm 2018 ngay từ khâu xây dựng, giao dự toán của thành phố là 3.519,044 tỷ đồng. 

Qua công tác thẩm tra, phân bổ, rà soát điều chỉnh, phê duyệt dự toán chi thường xuyên đã tiết kiệm cho ngân sáchthành phố số tiền 2.388,713 tỷ đồng; tiết kiệm trong thẩm định quyết toán số tiền 5,77 tỷ đồng.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, trong kỳ báo cáo, có 1.087 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác.

Theo báo cáo về kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017, tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 34.340 người, đã kê khai 34.324 người, chưa kê khai 16 người. Số bản kê khai đã công bố là 35.253 bản, trong đó theo hình thức niêm yết là 17.817 bản, theo hình thức công bố tại cuộc họp là 17.436. Số người có kết luận không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập là 1 người.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, công an thành phố báo cáo đã thụ lý điều tra 46 vụ với 119 bị can. Trong đó, đã có kết luận điều tra chuyển VKS các cấp đề nghị truy tố 26 vụ với 89 bị can; đang điều tra 16 vụ với 26 bị can; tạm đình chỉ điều tra 4 vụ với 4 bị can. Số tài sản thiệt hại là 16,5 tỷ đồng. Tài sản thu hồi trong quá trình điều tra là 3 tỷ đồng.

Viện KSND thụ lý 30 vụ với 108 bị can, truy tố chuyển tòa 21 vụ với 75 bị can. 

TAND TP thụ lý 60 vụ với 242 bị cáo; đã xét xử 44 vụ - 162 bị cáo, đang giải quyết 16 vụ - 80 bị cáo.

Đánh giá về tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo cho rằng, nhìn chung công tác phòng ngừa tham nhũng đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Các cấp các ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vị hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính...

Trên cơ sở chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên, báo cáo nêu một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng năm 2019, trong đó sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng “xin - cho”, tập trung trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước...

(Theo Báo Hà Nội mới)

Top