Hà Nội khắc phục tình trạng ban hành quá nhiều nghị quyết, chỉ thị

26/10/2023 4:20 PM

(Chinhphu.vn) - Qua gần 40 năm đổi mới, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khắc phục tình trạng ban hành quá nhiều nghị quyết, chỉ thị, tổ chức thực hiện không tập trung, ít hiệu quả.

Hà Nội khắc phục tình trạng ban hành quá nhiều nghị quyết, chỉ thị - Ảnh 1.

Đoàn khảo sát (nhóm 5) Ban chỉ đạo Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh: VGP/GH

Sáng 26/10, tại Thành ủy Hà Nội đã diễn ra Hội nghị làm việc giữa Đoàn khảo sát (nhóm 5) Ban chỉ đạo Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm quan trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn khảo sát và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, Đoàn khảo sát (Nhóm 5) tiến hành khảo sát tại Hà Nội nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng đoàn khảo sát nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 Đảng bộ trực thuộc và trên 475.000 đảng viên. Do đó, những thuận lợi và khó khăn của đất nước trong quá trình đổi mới nói chung, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị nói riêng cũng chính là thuận lợi khó khăn đặt ra với Hà Nội. Thực tiễn phong phú, sinh động về hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của Thủ đô không chỉ là chất liệu hình thành từ đường lối đổi mới của Đảng mà còn là nơi kiểm nghiệm rõ nét tính đúng đắn, hiệu quả của đường lối đổi mới.

Trưởng đoàn khảo sát đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận về 3 nhóm vấn đề lớn: Thứ nhất là liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Những kinh nghiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Hà Nội có thể nhân rộng, triển khai và những thách thức gặp phải; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của Hà Nội để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Thành phố trong sạch vững mạnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Nhóm vấn đề thứ hai là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hà Nội thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới. Do vậy, cần trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc tại Hà Nội qua 40 năm đổi mới, những đột phá, sáng tạo, cách làm hay; những thách thức đặt ra trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Hà Nội; giải pháp, biện pháp khắc phục…

Nhóm vấn đề thứ ba là từ thực tiễn của Hà Nội có những đề xuất, kiến nghị gì ở tầm quan điểm, chủ trương, chính sách lớn để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến, qua gần 40 năm kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ TP Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn. Đảng bộ Thành phố luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Trong nhiều năm, Thành ủy Hà Nội đã tập trung xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chương trình công tác; khắc phục tình trạng ban hành quá nhiều nghị quyết, chỉ thị, tổ chức thực hiện không tập trung, ít hiệu quả. Nghị quyết Đại hội được cụ thể hoá thành 10 chương trình công tác lớn và 9 cụm công trình trọng điểm.

Trong xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Thành ủy Hà Nội thường xuyên coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt quan tâm đến tính đoàn kết trong nội bộ Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng từ Thành phố đến chi bộ được thực hiện thận trọng, bài bản, đã sắp xếp, xây dựng nhiều mô hình tổ chức đảng phù hợp với quy mô, tính chất và thực tiễn của Thủ đô trong từng giai đoạn. Công tác phát triển đảng viên đã được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, kết quả kết nạp đảng viên hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Những nhiệm kỳ gần đây, số lượng kết nạp đảng viên hàng năm của toàn Đảng bộ đều vượt kế hoạch (12.000 đảng viên/năm) vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XV, XVI đề ra.

Trong công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, qua gần 40 năm đổi mới, hệ thống quy định, quy chế trong công tác cán bộ ngày càng đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn hơn. Đặc biệt, năm 2018, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung cho đến nay.

Trong gần 40 năm qua, Thành ủy Hà Nội cũng luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và tiến hành "không ngừng", "không nghỉ". Thành ủy Hà Nội đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTN theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và được Trung ương đánh giá là địa phương sớm nhất cả nước thành lập Ban Chỉ đạo…

Hà Nội khắc phục tình trạng ban hành quá nhiều nghị quyết, chỉ thị - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Thành ủy tập trung lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm để giải quyết vướng mắc - Ảnh: VGP/GH

Hà Nội đề xuất tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo vừa bảo đảm toàn diện, vừa sâu sát, cụ thể. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy tập trung lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm là những vấn đề cấp thiết, cấp bách đáp ứng yêu cầu của nhân dân, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng.

Hiện nay, Thành phố tập trung triển khai các chủ trương lớn mà gần đây nhất là lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hà Nội đã phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên gương mẫu, gần dân, sát dân, thành phố đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhờ đó giải quyết hiệu quả nhiều việc mới, việc khó như giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội chỉ trong vòng 1 năm đạt hơn 70%, đến nay đã đạt hơn 90%; di chuyển hàng nghìn ngôi mộ... mà không có đơn thư khiếu kiện.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Nên ngày 7-8-2023 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cương kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, nêu cả 25 biểu hiện cụ thể làm căn cứ đánh giá và xử lý kỷ luật.

Về đề xuất, kiến nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế. Chẳng hạn, chống tham nhũng, tiêu cực thì hiệu quả rõ, nhưng phòng thì hiệu quả còn mờ, cho nên phải tập trung thể chế hóa các chủ trương về tiết kiệm, chống lãng phí. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đánh giá cán bộ cũng rất cần thiết, phải thể chế hóa thật rõ về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm thì mới tạo động lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ…

Gia Huy

Top