Hà Nội: Khẩn trương xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

31/10/2017 3:01 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện tốt việc thống kê gửi các quận, huyện, thị xã các vụ việc vi phạm; kiểm tra, phối hợp, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc “Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội”, tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường kiểm tra, thực hiện ngăn chặn từ khi mới phát sinh, không để xảy ra những vụ việc vi phạm mới. Tập trung chỉ đạo, tổ chức xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/11/2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của UBND các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/11/2017.

Minh Hương

Top