Hà Nội khuyến khích mô hình kiêm nhiệm ở địa bàn dân cư

26/11/2018 4:50 PM

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 23/11/2018 về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên”.

Đáng chú ý, một trong những chỉ tiêu của kế hoạch là Thành phố phấn đấu đến năm 2023 có từ 50% thôn, tổ dân phố trở lên thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Để thực hiện chỉ tiêu này, Thành phố khuyến khích thực hiện mô hình kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; chỉ đạo thực hiện ngay ở những nơi có điều kiện; hằng năm đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

Về cách làm, cấp ủy Đảng và chính quyền thống nhất chỉ đạo nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trùng với nhiệm kỳ đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố; bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trước, tổ chức đại hội chi bộ sau. Chi bộ thực hiện quy trình nhân sự (lấy ý kiến của ban công tác Mặt trận Tổ quốc) lựa chọn thống nhất giới thiệu đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để nhân dân bầu đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để bầu vào cấp ủy và bầu bí thư chi bộ. 

Ngoài chỉ tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng phấn đấu khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng trong năm 2019; đồng thời phấn đấu đến năm 2023, có từ 95% số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trở lên là đảng viên. Thành phố cũng sẽ rà soát sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo quy định gắn với hoàn thiện hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư đồng bộ theo mô hình của Đề án 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP. Hà Nội”, hoàn thành trong năm 2019.

Linh Vũ

Top