Hà Nội lập 5 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm

02/06/2016 9:11 AM

(Chinhphu.vn) - Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm gồm do Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian kiểm tra từ ngày 31/5 đến 31/12/2016 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

Theo đó, Thành lập 5 Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố về ATTP) do Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ATTP tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố năm 2016.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các qui định về ATTP  tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia và nguyên liệu thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phấm có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về ATTP , các vụ việc mang tính thời sự, các vụ việc phức tạp, các phản ánh của nhân dân và các cơ quan truyền thông và theo yêu cầu của UBND thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng quy định pháp luật về ATTP. Tổng hợp kết quả kiểm tra, các đề xuất, kiến nghị báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo ATVSTP Thành phố theo tiến độ để tập hợp báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố. 

Trưởng đoàn chịu trách nhiệm chung điều hành hoạt động kiểm tra; Xây dựng lịch kiểm tra, chỉ đạo phương pháp kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn; Bố trí phương tiện kiểm tra cho Đoàn trong quá trình công tác; Duyệt, ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của Đoàn gửi cấp trên.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm, xác lập hồ sơ vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan.

Trường hợp hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm xử lý thuộc ngành nào thì kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc việc vi phạm cho cơ quan cộ thẩm quyền của ngành đó để xử lý.

Trường hợp cơ sở có nhiều lỗi vi phạm hỗri hợp, Trưởng đoàn thuộc ngành nào thì giao cho cơ quan thuộc ngành đó xử lý.

Trường hợp khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự thì kịp thời xác lập hồ sơ vụ việc vi phạm chuyển cơ quan công an để xác minh, xử lý đúng quy định pháp luật.

Bảo Khánh

Top