Hà Nội lập Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

21/07/2021 10:56 AM

(Chinhphu.vn) - Nhằm kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh, LĐLĐ TP quyết định thành lập Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Nhiệm vụ của Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động là phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các LĐLĐ quận, huyện, thị xã rà soát nắm chắc số lượng đoàn viên, người lao động ở từng doanh nghiệp, từng khu, cụm, điểm công nghiệp. Đồng thời nắm số lượng đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; chủ động nắm bắt, tiếp nhận và tham mưu xử lý kịp thời thông tin về nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động về nhu cầu được hỗ trợ.

Có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi bị cách ly, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không để đoàn viên, người lao động bị đói ăn, thiếu chỗ ngủ. Tham mưu đề xuất địa điểm, phương án đặt các “Siêu thị 0 đồng”, các điểm trung gian tiếp nhận cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ người lao động phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Tham mưu với Thường trực LĐLĐ thành phố làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa thiết yếu để chủ động về nguồn, phương án cung cấp hàng hóa nếu tình hình có diễn biến phức tạp.

Đề xuất trình Thường trực LĐLĐ thành phố về hình thức, định mức, cơ chế, nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi bị cách ly, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COCID-19, nhất là đoàn viên, người lao động bị cách ly, nghỉ việc do doanh nghiệp bị phong tỏa và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động dịch bệnh COVID-19, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Các thành viên Tổ ứng phó khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng trực tiếp phân công dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội. Tổ trưởng có trách nhiệm đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ và báo cáo về Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 LĐLĐ thành phố Hà Nội để thống nhất chỉ đạo chung.

Thiện Tâm

Top