Hà Nội phân bổ hơn 46 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023

21/02/2023 12:31 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công Trung ương giao cho thành phố Hà Nội là 46.956 tỷ đồng. Đến nay, Thành phố đã phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn Trung ương giao.

Hà Nội phân bổ hơn 46.000 tỷ vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 1.

Thành phố cũng sẽ kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm thủ tục đầu tư, chậm triển khai giải ngân sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn

Trong đó, ngân sách cấp Thành phố hơn 26.000 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện gần 20.000 tỷ đồng; chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần là 900 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến hết ngày 31/1/2023 của Thành phố đạt hơn 2,6 nghìn tỷ đồng, đạt 5,5% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 443,9 tỷ đồng, tương đương 20%).

Những tháng đầu năm 2023, Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai nhiều dự án quan trọng, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đến nay Dự án đang triển khai đúng tiến độ và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân Thủ đô. Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích (trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, ngân sách cấp Thành phố dự kiến đầu tư hơn 49,2 nghìn tỷ đồng)

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố. Trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành phố về kết quả giải ngân của đơn vị mình. Định kỳ hàng quý sẽ tổ chức giao ban xây dựng cơ bản toàn Thành phố; giao ban hàng tháng với từng ngành, lĩnh vực theo chuyên đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thành phố cũng sẽ kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm thủ tục đầu tư, chậm triển khai giải ngân sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn…

Ngoài ra, Thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các hoạt động giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch... tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Kế hoạch năm 2022, Thành phố Hà Nội đã thực hiện giao kế hoạch đầu tư công là 51.583 tỷ đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã có nhiều tiến triển tích cực so với năm 2021. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 là 45.315 tỷ đồng, đạt 87,8% kế hoạch (năm 2021 là 79,2%). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân năm 2023 chưa đạt được như kỳ vọng. Nguyên nhân cơ bản là vướng mắc trong GPMB, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, chậm các thủ tục đầu tư dự án, khó khăn trong việc thực hiện các dự án ODA… (tỷ trọng vốn ODA lớn nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp). Ngoài ra một số dự án phải xin ý kiến thỏa thuận với các bộ, ngành về giấy phép thi công, điều chỉnh thiết kế…

Minh Anh

Top