Hà Nội phấn đấu 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời

28/05/2018 6:19 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030".

Theo quyết định, giai đoạn 2018-2020,Thành phố đặt mục tiêu: 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; 50% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp nhu cầu, trong đó, tối thiểu 10% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện; đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội đảm bảo các quy định pháp luật.

Giai đoạn 2021-2025, Thành phố phấn đấu: 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; 70% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp nhu cầu, trong đó, tối thiểu 30% đối tượng được cung cấp dịch vụ xã hội toàn diện; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội.    

Về tầm nhìn đến năm 2030,Thành phố quyết tâm có 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; 90% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp nhu cầu, trong đó tối thiểu 50% đối tượng được cung cấp dịch vụ xã hội toàn diện.

Để hoàn thành mục tiêu trên, cùng với đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục trợ giúp xã hội tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội..., thành phố sẽ đổi mới phương pháp trợ giúp xã hội, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội trên địa bàn và hoàn thiện mô hình cung cấp dịch vụ toàn diện (dịch vụ chăm sóc về thể chất và tinh thần) đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả; thí điểm xây dựng mô hình trợ giúp toàn diện tại 1 cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn Thành phố. Xây dựng mối liên hệ trong hoạt động trợ giúp giữa các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn thành phố đảm bảo sự bình đẳng trong quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ trong cung cấp dịch vụ xã hội, trong đó Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thành phố có vai trò kết nối, tư vấn sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, nghiên cứu hợp nhất một số Trung tâm bảo trợ xã hội có cùng chức năng nhiệm vụ thành Trung tâm bảo trợ xã hội đa năng. Xây dựng giá dịch vụ đối với dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện; dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho đối tượng tự nguyện. Xây dựng mạng lưới đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn Thành phố...

Minh Hương

Top