Hà Nội phấn đấu 100% số trường tự đánh giá về kiểm định

07/03/2019 10:30 AM

(Chinhphu.vn) - Năm học 2018-2019, Hà Nội phấn đấu có 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (công lập và ngoài công lập) thực hiện công tác tự đánh giá theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cấp học.

Đây là một trong những mục tiêu TP. Hà Nội đặt ra trong Kế hoạch số 55/KH-UBND triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học vừa được ban hành.

Bên cạnh đó, Hà Nội phấn đấu mỗi năm có từ 7% đến 10% số trường ở mỗi cấp học được đánh giá ngoài; đến năm 2025 tất cả các trường ngoài công lập đều được đánh giá ngoài.

Việc kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định mức độ đạt được của các nhà trường đối với các mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sẽ được công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đầu mối hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo thực hiện công tác kiểm định, triển khai các giải pháp để cải tiến chất lượng giáo dục; phòng giáo dục và đào tạo tham mưu UBND cấp huyện lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm định chất lượng cho các nhà trường trên địa bàn; các nhà trường tổ chức tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục khi xét thấy đơn vị bảo đảm các tiêu chuẩn đánh giá.

Minh Hương

Top