Hà Nội: Phấn đấu đến 2025 toàn bộ người dân vùng nông thôn có nước sạch sử dụng

21/11/2022 2:30 PM

(Chinhphu.vn) - Hướng tới mục tiêu tới năm 2025 sẽ cung cấp nước sạch cho toàn bộ người dân khu vực nông thôn, TP. Hà Nội yêu cầu các sở ngành liên quan, cùng các nhà đầu tư rà soát, thống nhất giải pháp phù hợp với hiện trạng cấp nước và quy hoạch cấp nước, kế hoạch cấp nước đã ban hành.

Hà Nội: Phấn đấu đến 2025 toàn bộ người dân vùng nông thôn có nước sạch sử dụng - Ảnh 1.

Ảnh: SHUTTERSTOCK

Để bảo đảm toàn bộ người dân khu vực nông thôn đến năm 2025 được cung cấp nước sạch, UBND TP. Hà Nội đã ban hành các Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 28/12/2021 hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước sạch trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/6/2022 về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở Xây dựng đã có các văn bản đôn đốc các nhà đầu tư phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, đến nay một số huyện vẫn còn nhiều xã thiếu nước sạch như: Sóc Sơn còn 18 xã; Thạch Thất còn 11 xã; Đông Anh 4 xã; Phúc Thọ còn 9 xã; Ba Vì còn 4 xã.

Nguyên nhân thiếu nước sạch là do một số nhà đầu tư còn chậm trễ trong việc triển khai thực hiện, dẫn đến mục tiêu chung về bảo đảm an sinh cho người dân gặp khó khăn. 

Chẳng hạn như tại huyện Sóc Sơn, để triển khai việc cung cấp nước sạch cho các xã chưa có nước sạch của huyện, từ năm 2017, UBND TP. Hà Nội đã giao Liên danh Công ty CP nước Aqua One và Công ty CP nước mặt sông Đuống (Aqua One - Sông Đuống) triển khai thực hiện Dự án cấp nước cho huyện Sóc Sơn. Tiến độ thực hiện trong thời gian từ 2017 - 2020. Tuy nhiên, việc triển khai dự án của nhà đầu tư chậm so với kế hoạch, dẫn đến dự án nước sạch trên toàn bộ 18 xã của huyện Sóc Sơn chưa được nhà đầu tư triển khai.

Nhằm bảo đảm tiến độ, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư phối hợp thực hiện, rà soát, thống nhất giải pháp cấp nước cho các xã còn lại của huyện Sóc Sơn. Nhưng Liên danh Aqua One - Sông Đuống lại có văn bản đề xuất không đầu tư 18 xã còn lại của huyện Sóc Sơn.

Liên danh Công ty CP nước Aqua One và Công ty CP nước mặt sông Đuống cũng là đơn vị thực hiện dự án phát triển, phân phối cho 9 xã thuộc huyện Đông Anh theo quyết định của UBND TP. Hà Nội từ năm 2017. Tuy nhiên, đã 5 năm qua, 4/9 xã này vẫn chưa có nước sạch gây nhiều bức xúc. Các Sở, ban ngành cũng đã có văn bản đôn đốc.

Ngày 23/8/2022, Liên danh Aqua One - sông Đuống một lần nữa có văn bản đề xuất chỉ tiếp tục đầu tư hoàn thiện cho 2 xã Vân Hà, Liên Hà, cam kết sẽ hoàn thành trong năm 2022 và không đầu tư tại 2 xã Bắc Hồng, Thụy Lâm.

Quyết tâm để người dân khu vực nông thôn sớm có nước sạch sử dụng, mới đây, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Sóc Sơn, Thạch Thất, Đông Anh, Ba Vì và các nhà đầu tư để rà soát, thống nhất giải pháp phù hợp với hiện trạng cấp nước và quy hoạch cấp nước, kế hoạch cấp nước đã ban hành.

Cụ thể, đối với huyện Sóc Sơn, UBND TP. Hà Nội giao Sở KH&ĐT thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch của 18 xã thuộc huyện Sóc Sơn. Trong đó, giải pháp Sở Xây dựng đề xuất với UBND TP. Hà Nội là giao Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội, Công ty TNHH Nước sạch Ngọc Anh, Công ty CP cấp nước Mê Linh thực hiện đầu tư mạng cấp nước cho các xã còn lại huyện Sóc Sơn.

Tại huyện Đông Anh, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP. Hà Nội giải pháp cấp nước cho khu vực các xã còn lại huyện Đông Anh do Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội thực hiện nghiên cứu đầu tư mở rộng phát triển mạng cấp nước cho 3 xã Bắc Hồng, Thụy Lâm, Cổ Loa; Công ty TNHH Nước sạch Hà Nội đầu tư mạng cấp nước cho thôn Đoài, xã Nam Hồng; Liên danh Công ty CP nước Aqua One và Công ty CP nước mặt sông Đuống tập trung đầu tư hoàn thiện cho 2 xã Vân Hà, Liên Hà trong năm 2022.

Đối với 11 xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, phân vùng cho 3 đơn vị Công ty CP cấp nước Sơn Tây, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Thủ Đô, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội thực hiện. Hiện nay, Sở KH&ĐT đang chủ trì thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư mạng cấp nước cho 2 xã Lại Thượng, Phú Kim do Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Thủ Đô. Đồng thời, các Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất trình Sở KH&ĐT xem xét, thẩm định…

Thùy Chi

Top