Hà Nội: Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án đầu tư công

10/03/2023 11:09 AM

(Chinhphu.vn) - Sáng 10/3, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án đầu tư công của Thành phố với tổng mức đầu tư trên 15.878 tỷ đồng.

Hà Nội: Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án đầu tư công - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân - Ảnh: VGP/Gia Huy

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân, tổng số dự án trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND là 25 dự án (trong đó có 2 dự án nhóm A, 17 dự án nhớm B, 6 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư trên 15.878 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết, HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư của 21 dự án (gồm 02 nhóm A; 13 nhóm B; 6 nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến là trên trên 14.604 tỷ đồng của 6 lĩnh vực. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 4 dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến là trên 1.274 tỷ đồng.

Các dự án UBND trình HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này là những dự án được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 theo quy định của Quốc hội và Chính phủ thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông 8 dự án; văn hóa - xã hội 10 dự án; đê điều - thủy lợi 7 dự án.

HĐND TP. Hà Nội giao UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo không trùng lặp và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành.

Bên cạnh đó, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện (hoặc giải trình việc không thực hiện) ý kiến của các sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B,C tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này trong trường hợp điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng dưới 5%; chủ động rà soát, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khi cần điều chỉnh tiến độ thực hiện và tổng mức đầu tư dự án theo điểm d, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12-9-2022 của HĐND Thành phố.

Căn cứ hồ sơ trình đã được các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố thẩm định, các Ban HĐND Thành phố đã thực hiện thẩm tra theo các điều kiện quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư quy định tại Điều 18, Điều 34 Luật Đầu tư công đối với từng dự án.

Gia Huy

Top