Hà Nội sẽ giám sát việc thực hiện các công trình trọng điểm

06/10/2023 10:29 AM

(Chinhphu.vn) - Trong tháng 10 và tháng 11/2023, HĐND TP. Hà Nội sẽ tiến hành giám sát về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Nội sẽ giám sát việc thực hiện các công trình trọng điểm - Ảnh 1.

Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND TP. Hà Nội trong thời gian qua được đánh giá đổi mới và hiệu quả - Ảnh: VGP/GH

Theo kế hoạch của HĐND TP. Hà Nội mới ban hành, HĐND sẽ về thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hà Nội. 

Hình thức giám sát được thực hiện qua báo cáo và giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị là đối tượng được giám sát. Thời gian tiến hành giám sát trong tháng 10 và tháng 11/2023 (từ ngày 16/10 đến ngày 10/11).

Theo kế hoạch, đối tượng giám sát là các sở, ngành, ban quản lý dự án chuyên ngành của Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, các cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là đối tượng giám sát báo cáo bằng văn bản theo Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát và gửi về Đoàn giám sát (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP) chậm nhất trước ngày 12/10/2023.

Nội dung giám sát về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hà Nội. Thời điểm báo cáo tính từ 1/1/2021 đến ngày 30/9/2023, trong đó tập trung làm rõ kết quả về: Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; việc triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hà Nội; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện.

Việc giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hà Nội, trong đó tập trung vào các bước trình lập và điều chỉnh kế hoạch, triển khai kế hoạch, thực quy hiện kế hoạch; làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trọng quá trình thực hiện.

Từ đó, các Đoàn giám sát tổng hợp, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác điều hành thực hiện kế hoạch và thực hiện các mục tiêu phát triển của Hà Nội trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện, Đoàn giám sát tổ chức khảo sát thực tế tại một số công trình, dự án. Các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát trực tiếp do Đoàn giám sát lựa chọn, báo cáo Thường trực HĐND TP có thông báo cụ thể.

HĐND đã giao Ban Kinh tế - Ngân sách (Bộ phận chuyên trách) chủ trì tham mưu Đoàn giám sát về những vấn đề liên quan. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND  chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các đơn vị; chuẩn bị đảm bảo các điều kiện liên quan để triển khai các Đoàn giám sát.

Gia Huy

Top