Hà Nội sẽ tổng rà soát việc thu gom rác thải

28/08/2023 12:09 PM

(Chinhphu.vn) - Để bảo đảm việc đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường chính xác, hiệu quả, Hà Nội sẽ tổng rà soát việc thu gom rác thải tại các quận, huyện trước ngày 15/9/2023.

Bảo đảm công tác đấu thầu, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố - Ảnh 1.

Thành phố Hà Nội sẽ tổng rà soát việc thu gom rác thải tại các quận, huyện trước ngày 15/9/2023 - Ảnh: Thùy Chi

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các quận, huyện, thị xã… khẩn trương thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành triển khai nhiệm vụ này trên địa bàn theo phân cấp quản lý và hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Đặc biệt, để bảo đảm công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường hiệu quả, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, nghiên cứu hồ sơ mời thầu các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về đấu thầu và tình hình thực tế công tác duy trì vệ sinh môi trường, các đơn vị xây dựng tiêu chí đấu thầu, bảo đảm khi triển khai đấu thầu sẽ lựa chọn được nhà thầu chuyên nghiệp, có đủ năng lực, uy tín và có khả năng thực hiện tốt các nội dung hợp đồng khi trúng thầu.

Đồng thời, các đơn vị, sở, ngành đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện khi triển khai đấu thầu công tác duy trì vệ sinh môi trường trong thời gian tới…

Thùy Chi

Top