Hà Nội: Sở Tài chính, quận Cầu Giấy đứng đầu về chỉ số CCHC

28/04/2022 11:36 AM

(Chinhphu.vn) - Theo công bố của TP. Hà Nội sáng nay (28/4), Sở Tài chính và quận Cầu Giấy đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2021.

Hà Nội: Sở Tài chính, quận Cầu Giấy đứng đầu về chỉ số CCHC - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen cho Sở Tài chính và quận Cầu Giấy - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 28/4, TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Chỉ số CCHC khối huyện có cố gắng vượt bậc so với khối s

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2021 đối với khối sở, cơ quan tương đương sở và các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, năm 2021, Sở Tài chính đứng đầu khối sở, cơ quan tương đương sở với chỉ số CCHC 89,83%; quận Cầu Giấy đứng đầu các quận, huyện, thị xã với chỉ số CCHC 95,24% . Sở Tài nguyên và Môi trường đứng cuối về chỉ số CCHC khối sở, cơ quan ngang sở với chỉ số 68,11%; huyện Thường Tín đứng cuối các quận, huyện, thị xã về chỉ số CCHC với chỉ số 87,16%.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng cho biết, từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, Hà Nội đã triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Bộ chỉ số CCHC giai đoạn 2021-2025. Các bước triển khai được thực hiện bài bản, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, cụ thể qua 6 bước quy trình.

Sau các bước đánh giá, kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã cho thấy: Khối huyện đã có nhiều tiến bộ, cố gắng vượt bậc so với khối sở.

Kết quả chung năm 2021 cho thấy Chỉ số CCHC trung bình của khối huyện cao hơn khối sở (90.55% của khối Huyện so với 81.95% của khối Sở). So với năm 2020, kết quả năm 2021 của khối huyện tăng 0,76%, trong khi kết quả của khối Sở giảm 2,84%.

"Điều cho thấy các quận, huyện, thị xã đã có sự nỗ lực, quyết tâm cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính", Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, phân tích chỉ số CCHC của khối Sở cho thấy, chỉ số CCHC trung bình năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở giảm so với năm 2020.

Hà Nội: Sở Tài chính, quận Cầu Giấy đứng đầu về chỉ số CCHC - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các sở và quận, huyện có thành tích vượt bậc trong CCHC năm 2021 - VGP/Gia Huy

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá, qua việc xác định chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã cho thấy: Khối huyện đã có nhiều tiến bộ, thể hiện sự cố gắng vượt bậc khi chỉ số cải cách hành chính trung bình của khối huyện đạt 90.55% (tăng 0,76% so với năm 2020). Trong khi kết quả của khối sở đạt 81.95% (giảm 2,84% so với năm 2020).

"Điều đó cho thấy các quận, huyện, thị xã đã rất sự nỗ lực, quyết tâm trong việc cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính", Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh.

Cũng theo ông Chu Ngọc Anh, việc triển khai xác định chỉ số cải CCHC năm 2021 của các đơn vị hành chính Thành phố được đánh giá khoa học, khách quan và minh bạch. Cùng với sự công tâm của Hội đồng đánh giá, quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ, các đơn vị được giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng để đảm bảo kết quả đánh giá trung thực những tồn tại, hạn chế, cũng như nêu rõ những kết quả tích cực, phản ánh chân thực bức tranh cải cách hành chính toàn Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ.

Sau hội nghị hôm nay, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá sâu, phân tích đầy đủ, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của từng hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; qua đó xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình, giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. Trong đó đặc biệt lưu ý đến vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của mỗi cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

"Hằng năm, lấy kết quả chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực người đứng đầu; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và gắn với công tác thi đua-khen thưởng", Chủ tịch TP. Hà Nội cho biết.

Nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm CCHC thời gian tới, Chủ tịch TP. Hà Nội nhấn mạnh vào yêu cầu đẩy mạnh cải cách TTHC, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phụ vụ. Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kiểm soát, cập nhật, bổ sung kịp thời việc ban hành các thủ tục hành chính mới.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các tục hành chính, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính. Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính.

Các sở, ngành cần chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố các giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực cải cách hành chính; nhất là những lĩnh vực, nội dung còn tồn tại, hạn chế.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 để xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế với giải pháp căn cơ, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình. Chú trọng việc xử lý công việc và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, công việc của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã cần phát huy sức mạnh đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công chủ đề năm 2022: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Kết quả chỉ số CCHC khối sở, cơ quan tương đương sở năm 2021:

1. Sở Tài Chính: 89,83%

2. Sở Lao Động-Thương binh và Xã hội: 89,71%

3. Sở Nội vụ: 88,76%

4. Sở Tư pháp: 87,92%

5. Sở Giao thông vận tải: 87,78%

6. Sở Xây dựng: 87,56%

7. Sở Công Thương: 86,73%

8. Sở Khoa học công nghệ: 84,89%

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: 84,83%

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 84,31%

11. Ban Dân tộc Thành phố: 83,79%

12. Văn phòng UBND Thành phố: 83,47%

13. Sở Văn hoá và Thể thao: 83,32%

14. Sở Du lịch: 82,7%

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 81,90%

16. Thanh tra Thành phố: 79,39%

17. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất: 78,68%

18. Quy hoạch Kiến trúc: 76,40%

19. Sở Ngoại vụ: 73,31%

20. Sở Thông tin và Truyền thông: 71,34%

21. Sở Y tế: 68,13%

22. Sở Tài nguyên và Môi trường: 68,11%


Kết quả chỉ số CCHC khối quận, huyện, thị xã năm 2021:

1. Quận Cầu giấy: 95,24%

2. Quận Hoàn Kiếm: 93,19%

3; Quận Long Biên 93,01%

4. Quận Đống Đa: 92,65%

5. Quận Tây Hồ: 92,40%

6. Huyện Thanh Trì: 92,38%

7. Quận Thanh Xuân: 91,92%

8. Huyện Đông Anh: 91,90%

9. Quận Hà Đông: 91,84%

10. Quận Ba Đình: 91,58%

11. Huyện Mỹ Đức: 91,25%

12. Huyện Quốc Oai: 91,08%

13. Quận Nam Từ Liêm: 90,78%

14. Quận Bắc Từ liêm: 90,62%

15. Huyện Thanh Oai: 90,48%

16. Huyện Gia Lâm: 90%

17. Huyện Ba Vì: 89,97%

18. Huyện Phú Xuyên: 89,90%

19. Quận Hoàng Mai: 89,86%

20. Huyện Hoài Đức: 89,81%

21. Huyện Phúc Thọ: 89,75%

22. Quận Hai Bà Trưng: 89,64%

23. Huyện Mê Linh: 89,30%

24. Huyện Đan Phượng: 89,26%

25. Huyện Chương Mỹ: 88,80%

26. Thị xã Sơn Tây: 88,69%

27. Huyện Sóc Sơn: 88,63%

28. Huyện Thạch Thất: 87,93%

29. Huyện Ứng Hòa: 87,62%

30. Huyện Thường Tín: 87,16%.

Gia Huy

Top