Hà Nội: Tăng tốc cải tạo chung cư cũ, giải quyết dứt điểm ngập úng

07/01/2023 8:21 AM

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2023, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chú trọng phát triển nhà ở xã hội, tăng tốc cải tạo chung cư cũ đạt tiến độ, đồng thời giải quyết dứt điểm một số điểm úng ngập trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Tăng tốc cải tạo chung cư cũ, giải quyết dứt điểm ngập úng - Ảnh 1.

Năm 2022, Hà Nội hoàn thành khoảng 1,34 triệu mét vuông sàn nhà ở theo dự án, đạt 109% kế hoạch; hoàn thành khoảng 0,257 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, đạt 135% kế hoạch.. Ảnh: Thùy Chi

Hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về phát triển nhà ở

Trong năm 2022, được sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc của Thành phố.

Cụ thể, đã tập trung tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, kế hoạch về hạ tầng kỹ thuật, quản lý và phát triển nhà ở, quản lý trật tự xây dựng để hoàn chỉnh khung pháp lý nhằm tăng cường công tác quản lý ngành Xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Sở đã tiếp tục triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy, đặc biệt Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2020-2025"; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác chỉ đạo năm 2022 của Ban chỉ đạo; tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình của Ban chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch…

Công tác phát triển nhà ở đã được chỉ đạo đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt. Cụ thể, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2030. Năm 2022, Hà Nội hoàn thành vượt kế hoạch năm các chỉ tiêu về phát triển nhà ở: Hoàn thành khoảng 1,34 triệu mét vuông sàn nhà ở theo dự án, đạt 109% kế hoạch; hoàn thành khoảng 0,257 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, đạt 135% kế hoạch.

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỉ lệ hộ dân khu vực nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch từ hệ thống nước tập trung tiếp tục được tăng lên; các dự án về thoát nước và xử lý nước thải, công viên đã được tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện...

Về công tác quản lý chung cư thương mại, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành 9 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 10 nhà chung cư trên địa bàn, ban hành 23 quyết định xử phạt, tham mưu trình UBND TP. Hà Nội ban hành 5 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là 1,7 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nhà chung cư tái định cư: Thực hiện rà soát quỹ nhà tái định cư cho dự án hết thời hạn được TP. Hà Nội bố trí. Tham mưu trình UBND TP Hà Nội thu hồi diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 tại các nhà chung cư tái định cư vi phạm do công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đề xuất.

Tham mưu bố trí khoảng 350 nhà tái định cư cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, như dự án đường Vành đai 4, dự án mở rộng trụ sở Bộ Công an... Thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý vận hành, kế hoạch bảo trì đối với quỹ nhà tái định cư; Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác quản lý và ký hợp đồng mua bán căn hộ tái định cư.

Đối với công tác quản lý nhà chuyên dùng, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế TP. Hà Nội, công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội tham mưu UBND TP. Hà Nội phương án xử lý khoản nợ phải thu từ công tác quản lý…

Dự kiến hoàn thành hơn 21.000 căn nhà trong năm 2023

Trong năm 2023, Sở Xây dựng chú trọng phát triển nhà ở xã hội, tăng tốc cải tạo chung cư cũ đạt tiến độ, đồng thời giải quyết dứt điểm một số điểm úng ngập trên địa bàn thành phố. Sở đặt mục tiêu tỉ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực nội thành đạt 100%; khu vực nông thôn đạt 90%. Tổng số nhà ở hoàn thành theo dự án trong năm là 21.100 căn; hoàn thành 4,11 triệu mét vuông sàn nhà ở theo dự án. Trong đó, hoàn thành khoảng 400 căn nhà ở xã hội, tương ứng 0,028 triệu mét vuông sàn nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 28m2 sàn/người. Tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 28,8%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nội chiều 5/1, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đã biểu dương kết quả mà ngành xây dựng TP. Hà Nội đã đạt được trong năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, gồm: Công tác phát triển nhà ở, phát triển đô thị chưa đồng đều; công tác phát triển nhà ở chưa thực sự gắn phát triển đô thị bền vững; phát triển nhà ở xã hội (bao gồm cả nhà ở công nhân), triển khai các khu nhà ở xã hội tập trung, nhà ở tái định cư, cải tạo chung cư cũ chưa đạt tiến độ;

Công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư, công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước vẫn còn bất cập tiếp tục phải chấn chỉnh; Vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn, tuy đã giảm nhưng vẫn còn những diễn biến phức tạp. Một số công trình vi phạm tồn đọng vẫn chưa giải quyết, xử lý hết...

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng cần tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành; đề xuất, bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư; quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng có hiệu quả.

Trong đó, tiếp tục tập trung nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cho các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Tiếp tục cập nhật, tổ chức lập: Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2025; Tiếp tục thực hiện Đề án cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn và các Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; Đôn đốc các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở theo Kế hoạch; Tổ chức kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo Kế hoạch.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phải tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra: Công tác quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước; công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước hiện đang trống trên địa bàn TP. Hà Nội; Công tác quản lý Nhà nước đối quỹ nhà chung cư tái định cư được đầu tư bằng vốn ngân sách trên địa bàn; Giải quyết kịp thời dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư…

Thùy Chi

Top