Hà Nội: Tăng tỷ lệ hưởng ngân sách cho 5 huyện có đề án lên quận

08/12/2021 5:58 PM

(Chinhphu.vn) – Ngày 8/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, về dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội năm 2022, HĐND Thành phố quyết nghị tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn gần 311.650,7 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương là 106.477,2 tỷ đồng. Về dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022, tổng chi ngân sách địa phương gần 126.925,9 tỷ đồng.

Trước đó, trình bày tờ trình của UBND Thành phố về nội dung này, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho hay, về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2022, quy định về phân cấp nguồn thu xác định theo các nguyên tắc: Phân cấp cho ngân sách quận, huyện hưởng các khoản thu được phân cấp quản lý thu; Riêng với 5 huyện có đề án lên quận được phân cấp bổ sung các khoản thu phát sinh trên địa bàn để tăng khả năng tự cân đối.

Các khoản thu không phát sinh hằng năm điều tiết về ngân sách thành phố để bảo đảm cân đối ổn định ngân sách quận, huyện; Điều chỉnh phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất cho phù hợp phương thức giao đất và đảm bảo tính chủ đạo của ngân sách thành phố.

Đối với các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, trong đó, đối với các khoản thu tiền thuê đất trả tiền 1 lần (là khoản thu cân đối nhưng có tính không ổn định), đề xuất ngân sách thành phố hưởng 100% để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách quận, huyện các năm tiếp theo.

Tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất được xác định chung (không phân chia theo phương thức, quy mô đất) và chia thành các nhóm: Đối với các quận, ngân sách thành phố hưởng 65%, ngân sách quận hưởng 35%; Đối với 5 huyện có đề án lên quận, ngân sách thành phố hưởng 20%, ngân sách huyện hưởng 80%. Các huyện còn lại, ngân sách thành phố hưởng 30%, ngân sách huyện hưởng 70%; Ngân sách thành phố hưởng 100% đối với quỹ đất do thành phố tổ chức đấu giá để tạo nguồn thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án lớn.

Với các khoản thu còn lại, đối với tất cả các quận, huyện, đề xuất tiếp tục hưởng 100% các khoản thu phân cấp cho quận, huyện quản lý thu. Riêng với 5 huyện có đề án lên quận bổ sung phân cấp cho ngân sách huyện hưởng 100% khoản không giao quản lý thu phát sinh trên địa bàn.

Thùy Linh

Top