Hà Nội tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

03/12/2018 3:27 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 3/12, Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018) và hướng dẫn công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Anh

Tại Hội nghị, ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã trao đổi nội dung một số văn bản mới được ban hành liên quan đến pháp luật về PCTN. Đó là những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; những nội dung cơ bản của Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/6/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN, thay thế cho Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006; những nội dung cơ bản của Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Những nội dung cơ bản của Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của Chính phủ quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ngoài việc phân tích về những điểm mới của Luật PCTN sửa đổi, bổ sung cũng như các Nghị định mới được ban hành, tại buổi tập huấn, các đại biểu và giảng viên còn trao đổi về các nội dung trong Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Thành phố về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Trong thời gian qua, Thanh tra thành phố Hà Nội đã tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; đẩy mạnh thu hồi tài sản do tham nhũng; gắn liền công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra tham nhũng; gắn công tác PCTN với công tác giải quyết KNTC; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo hành vi tham nhũng; tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Minh Anh

Top