Hà Nội tập trung 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023

29/11/2022 2:18 PM

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở dự kiến tăng trưởng 8,8% của năm 2022 - con số đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, Hà Nội đang xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 với mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%.

Hà Nội tập trung 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 - Ảnh 1.

Kinh tế Hà Nội phục hồi và tăng trưởng khoảng 8,8% - Ảnh: VGP/Gia Huy

Hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2022

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, kinh tế-xã hội Thủ đô năm 2022 đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thành phố hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022. Trong đó, kinh tế phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao vượt 6,8% dự toán, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chỉ thường xuyên và các nhiệm vụ khác.

Dự kiến năm 2022, Hà Nội hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Tăng trưởng GRDP (đạt 8,8%, KH là 7,0-7,5%); GRDP/người (đạt 142,3 triệu đồng, kế hoạch là từ139-141 triệu đồng); Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện (đạt 13,8%, kế hoạch là 10,5%); Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu (đạt 11,9%, kế hoạch là 5%); Giảm số hộ nghèo so với năm trước (đạt 38,8%, kế hoạch là 20%).

Cũng trong năm 2022, Thành phố triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích với tổng mức vốn trên 49.200 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo thực hiện 1.469 dự án.

Kết quả trong 2 năm (2021-2022), có 143 trường học công lập được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia (năm 2022 là 70 trường); 150 cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp (năm 2022 là 73 cơ sở); 181 di tích được tu bổ, tôn tạo (năm 2022 là 85 di tích); 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 114 di tích cấp quốc gia; 63 di tích cấp Thành phố.

Đây cũng là năm nội dung xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô được chú trọng: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo tổng kết thực hiện Luật Thủ đô và đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; Xây dựng và triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố, trong đó đã rà soát 1.884 thủ tục hành chính (TTHC), theo Đề án được duyệt, Thành phố tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 TTHC; 1.220 nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp Thành phố; 358 nhiệm vụ cấp huyện; 173 nhiệm vụ cấp xã.

Tỷ lệ giải ngân thấp so với mục tiêu đề ra

Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND TP. Hà Nội thẳng thắn đánh giá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên vẫn thấp so với mục tiêu đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu do tồn tại, khó khăn vướng mắc từ nhiều năm như: Công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là việc xác định nguồn gốc đất, định giá đất, quỹ nhà tái định cư, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường; công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, quá trình triển khai thực hiện dự án, một số dự án phát sinh một số hạng mục, chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án, một số trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải điều chỉnh chủtrương đầu tư.

Ngoài ra, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến phê duyệt chỉ giới đường đỏ, việc bán nhà, quỹ nhà tái định cư, thẩm định phê duyệt dự án; sự thiếuquyết liệt cố gắng của một số cơ quan, đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư.

Trong năm 2022, giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước, phí vận chuyên hàng hóa tăng cao, máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư công bị ảnh hưởng. TP. Hà Nội cũng đánh giá, có tâm lý thi công cầm chừng để chờ hướng dẫn điều chỉnh, chính sách bù giá vật liệu xây dựng. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, gồm cả các dự án cấp Thành phố và các dự án cấp huyện đều chưa đảm bảo tiến độ, có dự án đủ điều kiện bố trí vốn nhưng kế hoạch vốn bố trí chưa kịp thời, thiếu linh hoạt, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân.

UBND TP. Hà Nội cũng nhận định, kỷ cương hành chính có chuyển biến nhưng chậm và chưa đạt yêu cầu; còn một số cán bộ, công chức vi phạm quy định, bị xử lý kỷ luật. Năng lực một bộ phận cán bộ các cấp còn hạn chế; còn tình trạng ỷ lại, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc...

10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023

Phát huy những kết quả của năm 2022, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, Thành phố đặt mục tiêu giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đấy tăng trưởng trong năm 2023.

Theo đó, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Thực hiện đồng bộ, hiệu qua các khâu đột phá.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động KHCN, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Tăng cuòng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS.

Dự kiến, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 có 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, Hà Nội xây dựng cơ sở 3 kịch bản tăng trưởng, lựa chọn chỉ tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tặng 10,5%; vim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá 4,5%...

Thành phố tập trung 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Đẩy nhanh công tác quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ; Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Bên cạnh đó, bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Gia Huy

Top