Hà Nội thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản

29/06/2016 1:45 PM

(Chinhphu.vn) – Ngày 29/6, Hội sử học Hà Nội đã công bố Quết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản nhằm góp phần nghiên cứu, bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Lễ công bố Quết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản. Ảnh: Toàn Thắng

Tiến sỹ Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội cho biết Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản được thành lập theo Quết định số 18/QĐ – SHN ngày 5/12/2015 của Hội sử học Hà Nội.

Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có trụ sở chính tại Hà Nội và hoạt động theo quy định của pháp luật, được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Theo đó, Trung tâm có chức năng hoạt động trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học lịch sử, khảo cổ học, bảo tàng học. Cùng với đó là tư vấn công tác bảo tồn, bảo quản di vật, trùng tu di tích lịch sử văn hóa, tham gia công tác đào tạo, thông tin khoa học công nghệ; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế về sử học.

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản đã tập hợp được đội ngũ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học hàng đầu trên các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, bảo tàng, bảo quản, tư vấn tổ chức các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Việc thành lập, đi vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản không chỉ tạo ra bước phát triển mới của Hội Sử học Hà Nội mà quan trọng hơn đã đưa hoạt động nghiên cứu bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, lịch sử của Thủ đô ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Toàn Thắng

 

Top