Hà Nội thu hút gần 500 triệu USD đầu tư trong tháng 2

27/02/2017 6:27 PM

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Cục thống kê Thành phố Hà Nội, tính đến cuối tháng 2, toàn Thành phố thu hút 493,6 triệu USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó cấp mới 69 dự án với tổng số vốn đăng ký mới đạt 69,7 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 22 dự án với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 375,8 triệu USD, chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 48,1 triệu USD.

Đến 22/02/2017, cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.376 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số vốn đăng ký là 18.745 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 210.892 doanh nghiệp. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua mạng đạt 67%.

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Hà Nội hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, triển khai các dịch vụ công cấp độ 3 và cấp độ 4, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Minh Anh

Top