Hà Nội thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

20/09/2023 11:42 AM

(Chinhphu.vn) - Đến nay, Hà Nội giải ngân kế hoạch đầu tư công được 22.518 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch, là còn số thấp so với yêu cầu đặt ra do một số dự án có vướng mắc. UBND TP. Hà Nội chuẩn bị trình HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cùng các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Hà Nội thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 1.

Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là trên 95% - Ảnh: VGP/Gia Huy

Theo UBND TP. Hà Nội, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Thành phố đã ban hành kế hoạch đẩy nhanh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 với kế hoạch giải ngân cả năm đạt trên 95%, chỉ đạo các đơn vị có giải pháp để đẩy nhanh kế hoạch giải ngân từ những ngày đầu năm.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2023, đối với kế hoạch Trung ương giao, Thủ tướng Chính phủ đã giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho Hà Nội là trên 46.956 tỷ đồng, trong đó kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương là trên 4.847tỷ đồng.

Kế hoạch Thành phố giao là trên 53.105 tỷ đồng (bao gồm số bổ sung 6.159 tỷ đồng từ nguồn thu sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn và cổ tức, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp). Trong đó, kế hoạch đầu tư ngân sách cấp Thành phố là trên 32.285 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư ngân sách cấp huyện là trên 19.919 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 11/9/2023, lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của toàn Thành phố là 22.518 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch Thành phố giao đầu năm và Trung ương giao; đạt 42,4% kế hoạch Thành phố giao sau điều chỉnh tháng 7/2023. Trong đó, ngân sách cấp Thành phố là trên 12.690 tỷ đồng, đạt 39,3%; ngân sách cấp huyện là trên 9.828 tỷ đồng, đạt 49,3%.

Kết quả giải ngân của 13 công trình trọng điểm được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 là: 5.610/12.275 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch. Dự án Vành đai 4 và các công trình trọng điểm khác được bố trí đủ kế hoạch vốn theo tiến độ. Hiện chỉ có 1 dự án (Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình) để xuất điều chỉnh tăng kế hoạch vốn.

Riêng đối với dự án Vành đai 4, đến nay, tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án thành phần 1.1 và 2.1 của Vành đai 4 khoảng trên 10.899 tỷ đồng, cụ thể kế hoạch vốn đầu tư công (năm 2023) đã giao là trên 5.968 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến 11/9/2023 là 3.122 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch vốn giao.

Thành phố cũng bố trí nguồn vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt kinh phí GPMB cho dự án khoảng trên 1.771 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của kế hoạch đầu tư công năm 2023 là trên 2.265 tỷ đồng. Đến nay chưa sử dụng đến nguồn kinh phí này.

Theo UBND TP. Hà Nội, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đến ngày 11/9/2023 của toàn Thành phố đạt 48% kế hoạch giao đầu năm và 42,4% kế hoạch sau điều chỉnh, thấp so với yêu cầu đề ra của UBND Thành phố. Nguyên nhân giải ngân không đạt so với kỳ vọng của Thành phố do 4 một số dự án có vướng mắc trong quá trình thực hiện, không đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân như vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; biến động giá cả nguyên, nhiên, vật liệu dẫn đến tâm lý thi công cầm chừng của nhà thầu, ảnh hưởng tiến độ thực hiện của dự án; một số dự án vướng mắc về thủ tục đầu tư như điều chỉnh dự án; cấp phép xây dựng... Nhiều dự án dự kiến không đảm bảo tiến độ triển khai và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 đã được giao.

Từ nay đến cuối năm, Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân hết Kế hoạch vốn được giao và thực hiện theo đúng cam kết giải ngân Quý III, IV năm 2023 và đến 31/01/2024 của từng dự án.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án (gồm dự án chuyển tiếp, dự án mới) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế bản vẽ thi công dự toán... để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm. Các sở chuyên ngành tăng cường thực hiện phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Hà Nội tháng 9 vào ngày 22/9 tới đây, HĐND Thành phố sẽ xem xét việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023 theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội.

Gia Huy

Top