Cần chủ động tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công

18/07/2023 5:48 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, các đơn vị, sở ngành trên địa bàn Thành phố, cần nhận diện, đề cao trách nhiệm tập thể, cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư.

Cần sự chủ động tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh (KTĐT)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn thành phố quý II/2023, tổ chức hôm nay 18/7.

Tại hội nghị, các ban quản lý dự án của thành phố, đại diện UBND các quận, huyện, các sở đã báo cáo kết quả tình hình thực hiện, giải ngân các dự án; cũng như nếu các khó khăn, vướng mắc.

6 tháng đầu năm nay, thành phố Hà Nội thực hiện giải ngân đạt gần 34%, mặc dù đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (đạt gần 24%). Con số này cao hơn so với mức trung bình của cả nước… song Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho rằng, tỷ lệ này vẫn chưa thực sự yên tâm, các khó khăn, vướng mắc còn nhiều. Bên cạnh một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân khá cao như: Tây Hồ (78,7%); Mỹ Đức (77,6%), Long Biên (63%);..., vẫn còn nhiều đơn vị tỷ lệ giải ngân rất thấp: Hoàng Mai (24%), Thanh Xuân (23,2%), Sơn Tây (12,1%), Cầu Giấy (3,6%), Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội (0,1%);...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh biểu dương và đánh giá cao việc vào cuộc quyết liệt của các đơn vị trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ rõ, vẫn còn vấn đề giữa các đơn vị, sở, ngành trong phối hợp thực hiện và cần nhận diện để tăng cường phối kết hợp, trách nhiệm của các sở, ngành, giải quyết kịp thời; trong đó khâu quyết định đặc biệt là vai trò của chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả thực hiện, giải ngân dự án.

Phân tích cụ thể, trong thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công, mặt bằng vẫn là khâu yếu, nhất là các dự án giao thông… Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chỉ đạo, thống kê lại các dự án vốn thành phố, vốn Trung ương, vốn hỗn hợp đã có mặt bằng nhưng đang có vướng mắc, báo cáo Thường trực Thành ủy, để có lãnh đạo, chỉ đạo với các quận, huyện.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nêu rõ, năm 2023 là năm cuối các khối đô thị, văn - xã,... phải hoàn thành chuẩn bị đầu tư. Vì vậy, lãnh đạo các đơn vị cần chủ động, tích cực hơn trong các khâu từ chủ trương đầu tư, ra quyết định đầu tư; gắn trách nhiệm của chủ tịch UBND các quận, huyện, giám đốc Sở, Ban quản lý dự án vào tiến độ giải ngân- coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hằng quý, cuối năm. Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách các khối hằng tháng, hằng quý họp giao ban, kiểm điểm tiến độ, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai hiệu quả.

Theo UBND thành phố Hà Nội, từ nay đến cuối năm có nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, Thành phố yêu cầu Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp số liệu liên quan đến khả năng đấu thầu, đấu giá của 30 quận, huyện, thị xã từ nguồn thu từ đất. Trong đó cần xác định rõ tính khả thi trong việc tổ chức đấu thầu, đấu giá của từng vị trí các khu đất, từng quận, huyện, thị xã để báo cáo UBND Thành phố tổ chức buổi làm việc chuyên đề về nội dung này trong tháng 7/2023. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án.

Ngay trong quý III/2023, thành phố yêu cầu các đơn vị phải triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến nợ xây dựng cơ bản và hoàn trả ngân sách các quận đã ứng thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố và ngân sách Thành phố đã ứng cho ngân sách quận huyện thực hiện đầu tư theo quy định.

Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã phải tiếp tục phát huy tính chủ động và quyết liệt trong điều kiện được Thành ủy phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ và giao làm chủ đầu tư nhiều dự án cấp Thành phố. Chỉ đạo các phòng chuyên môn sớm hoàn thiện các báo cáo thẩm định các dự án cấp huyện để trình cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đầu tư: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thiết kế kỹ thuật - dự toán; kết quả đấu thầu; quyết định điều chỉnh dự án... Sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công công trình, đảm bảo đủ thời gian thi công để tích lũy khối lượng thực hiện, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đã giao.

Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm xử lý của quận, huyện, thị xã, trong đó đặc biệt các khó khăn về giải phóng mặt; Tập trung hơn nữa, xây dựng các phương án, biện pháp phù hợp để tổ chức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố và địa phương.

Đối với ngân sách cấp huyện đối ứng để thực hiện các dự án ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu: Yêu cầu các huyện, thị xã cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho từng dự án cả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của huyện, thị xã, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công trình dở dang, nợ xây dựng cơ bản. Các huyện, thị xã nghiêm túc rà soát lại nguồn vốn của huyện, thị xã cho việc thực hiện Kế hoạch 03 lĩnh vực trên cơ sở nguồn lực khả thi; rà soát việc đối ứng của các quận, huyện, thị xã theo yêu cầu tại Văn bản số 2133/UBND-KHĐT ngày 12/7/2023 của UBND Thành phố để tổng hợp, báo cáo Thành uỷ, HĐND Thành phố phương án xử lý đối với các đơn vị khó khăn, chưa cân đối được nguồn lực để đối ứng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ tiếp tục tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023. Đề xuất Ban cán sự đảng UBND Thành phố kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Minh Anh

Top