Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

18/07/2023 10:45 AM

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo mới nhất của UBND thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023, kết quả giải ngân đạt mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái và cao hơn so với cả nước. Tuy nhiên, con số này chưa đạt như kế hoạch mục tiêu, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công - Ảnh 1.

Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 của TP. Hà Nội đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước và cao hơn mức trung bình của cả nước (ước giải ngân cả nước 6 tháng đầu năm 2023 là 30,49%). Ảnh: VGP/Minh Anh

Tính đến ngày 15/7/2023, lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 17.002 tỷ đồng, đạt 36,2% so với kế hoạch. Trong đó, ngân sách cấp Thành phố thực hiện các nhiệm vụ, dự án đầu tư công cấp Thành phố là 9.083,7 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch.

Trước đó, báo cáo lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đến hết ngày 30/6 của toàn thành phố Hà Nội là 15.931 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch.

Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước và cao hơn mức trung bình của cả nước (ước giải ngân cả nước 6 tháng đầu năm 2023 là 30,49%).

Đầu năm nay, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân năm 2023 của toàn Thành phố đạt 95%-100% kế hoạch, 06 tháng đầu năm đạt 40%-45% kế hoạch. UBND Thành phố đã tổ chức giao ban xây dựng cơ bản Quý I/2023 và quán triệt các đơn vị tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, góp phần nâng cao kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công của Thành phố.

Được biết, kế hoạch Thành phố giao đầu năm và tại kỳ họp tháng 3/2023 là: 46.946 tỷ đồng. Tại kỳ họp tháng 7/2023, UBND Thành phố đã trình và HĐND Thành phố đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh là 53.105 tỷ đồng, tăng 6.159 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao.

Phân tích kết quả đạt được tính đến 30/6, lũy kế giải ngân đến ngày 30/6/2023 của toàn Thành phố đạt 33,9% kế hoạch là con số cao hơn so với trung bình của cả nước (30,49%). Tuy nhiên, thành phố nhận định kết quả này thấp hơn so với kế hoạch đã xây dựng (40%-45%) và khi tính với kế hoạch sau điều chỉnh tháng 7/2023.

Như vậy, để đạt được kết quả giải ngân cả năm 2023 trên 95%, lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đến hết 31/01/2024) phải đạt 50.450 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là, trong các tháng còn lại của năm 2023, Thành phố sẽ phải giải ngân thêm 34.519 tỷ đồng, gấp 2,16 lần 6 tháng đầu năm 2023.

Theo UBND thành phố Hà Nội, công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công gặp một số khó khăn vướng mắc, chủ yếu vẫn là khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Đối đối với các dự án cấp Thành phố có 21 dự án thuộc kế hoạch năm 2022 kéo dài không bố trí kế hoạch vốn năm 2023, trong đó gồm 20 dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, 02 dự án về tái định cư và 01 dự án vướng thanh lý tài sản (trong đó có một số dự án có nhiều vướng mắc).

105 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023 có khó khăn vướng mắc. Trong đó 73 dự án có khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; 11 dự án vướng mắc do di chuyển mồ mả, 16 dự án vướng mắc tái định cư, 03 dự án vướng mắc về chỉ giới đường đỏ, 05 dự án sử dụng vốn ODA đều có vướng mắc (hiệp định vay, điều chỉnh dự án…). 28 dự án có những vướng mắc khác như (không được thi công vào mùa mưa lũ; vướng mắc trong mặt bằng thi công (đường vào thi công; di chuyển HTKT…); vướng mắc trong một số dự án lĩnh vực y tế (chưa xác định được bộ máy, chưa xác định được danh mục…);

Đối với các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện và các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ kế hoạch vốn năm 2023 cũng gặp khó khăn tương tự.

Ngoài ra đối với các dự án sử dụng 100% ngân sách cấp huyện, có 19 dự án có khó khăn do việc thẩm định đánh giá tác động môi trường kéo dài; 307 dự án khó khăn về nguồn vốn do chưa được bố trí kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất do tiến độ đấu giá, phê duyệt giá khởi điểm chậm, tổ chức đấu giá ít hồ sơ tham gia; nguồn thu đấu giá khó khăn (Mê Linh, Hoài Đức, Phúc Thọ….,).

Bên cạnh đó, cũng có một số khó khăn đối với nguồn thu sử dụng đất của các quận, huyện, thị xã. Theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã của Hà Nội, ước thu 6 tháng đầu năm 2023 từ nguồn thu từ đất là 4.470,4 tỷ đồng đạt 26,3% kế hoạch Thành phố giao và 21% kế hoạch cấp huyện giao.

Việc nguồn thu từ đất 6 tháng đầu năm hạn chế cũng là nguyên nhân đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình triển khai thực hiện, kết quả giải ngân của các dự án ngân sách cấp huyện cũng như các dự án ngân sách cấp huyện phải đối ứng. Điều này thể hiện tại 307 dự án khó khăn về nguồn vốn như đã nêu. Đặc biệt, theo dự kiến đến cuối năm 2023, có một số đơn vị ước hụt thu so với kế hoạch Thành phố giao. 

25 quận, huyện, thị xã còn lại báo cáo đến nay nguồn thu từ đất vẫn còn khó khăn nhưng dự kiến đến cuối năm sẽ đảm bảo so với kế hoạch Thành phố giao.

Minh Anh

Top